Univerza za tretje življenjsko obdobje

Univerza zImage titlea tretje življenjsko obdobje (UTŽO) pri Ljudski univerzi Krško deluje že 20 let. Smo ena od 52 univerz za tretje življenjsko obdobje, ki delujejo v slovenskem prostoru. Dejavnost Univerze za tretje življenjsko obdobje je namenjeno starejšim odraslim upokojenim občanom.

Program je prilagojen starejšim in ponuja pestro paleto možnosti za vključitev v izobraževalne in sprostitvene dejavnosti. Namenjen je vsem, ki želite ostati aktivni, se želite družiti in učiti ter deliti svoje znanje v krožku. Srečanja potekajo pod vodstvom mentorjev enkrat tedensko v
dopoldanskem ali v popoldanskem času na Ljudski univerzi Krško.

Prijave so možne skozi vse leto. V programe vpisujemo septembra, v oktobru pa začenjamo s prvimi krožki in skupinami, če se zbere 12 udeležencev. Vpisnina za vse krožke znaša 20 eur. Program je sofinanciran iz sredstev proračuna Občine Krško in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Vsebine 2019/2020: