Univerza za tretje življenjsko obdobje

Univerza zImage titlea tretje življenjsko obdobje (UTŽO) pri Ljudski univerzi Krško deluje že več kot 20 let. Je članica mreže Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje in ena od 57 univerz za tretje življenjsko obdobje, ki delujejo v slovenskem prostoru. Dejavnost Univerze za tretje življenjsko obdobje je namenjeno starejšim odraslim, predvsem pa upokojenim občanom.

Program je prilagojen starejšim in ponuja pestro paleto možnosti za vključitev v izobraževalne in sprostitvene dejavnosti. Namenjen je vsem, ki želite ostati aktivni, se želite učiti novih veščin in se družiti ter deliti svoje znanje v krožku. Srečanja potekajo pod vodstvom mentorjev enkrat tedensko v dopoldanskem ali v popoldanskem času na Ljudski univerzi Krško.

Prijave so možne skozi vse leto. V programe vpisujemo septembra, v oktobru pa začenjamo s prvimi krožki in skupinami, če se zbere 10 udeležencev. 

Vpisnina za vse krožke znaša 40 eur. Program je sofinanciran iz sredstev proračuna Občine Krško in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Vsebine 2022/2023:


Informacije in prijave: Danijela Radjen, tel.: 051 279 634, email: danijela.radjen@lukrsko.si