Svetovanje za zaposlene v Posavju 2016–2022

Image titleImage title
Image titleLjudska univerza Krško je bila uspešna na Javnem razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Razpis se izvaja v okviru operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2022.

Namen javnega razpisa je povečati oziroma izboljšati kompetence, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Brezplačno svetovanje je namenjeno podjetjem in vsem zaposlenim, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije in prekvalifikacije zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu.

Kaj nudimo podjetjem in njihovim zaposlenim?

  • Analizo potreb po izobraževanju, analizo potreb po razvoju kariere, izdelavo načrta izobraževanja, izdelavo portfolija, izvajanje postopkov ugotavljanja in vrednotenja že pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc, poglobljeno svetovalno podporo, ki vodi do pričakovanih rezultatov.

  • Usmerjanje k vpisu v nadaljnje izobraževanje, usposabljanje oziroma potrjevanje kvalifikacij.

  • Nenehno sodelovanje s podjetji, zbornicami, sindikati, socialnimi partnerji, regionalnimi agencijami ...

Pričakovani rezultati svetovanja na ravni zaposlenih so vključitve v:

  • programe za dvig izobrazbene ravni,

  • programe za pridobitev splošnih kompetenc (javnoveljavni programi),

  • programe za pridobitev splošnih in poklicnih kompetenc (programi, ki niso javnoveljavni),

  • postopke za pridobitev NPK (nacionalnih poklicnih kvalifikacij) ali TPK (temeljnih poklicnih kvalifikacij),

  • postopke pridobivanja drugih certifikatov (npr. slovenski in mednarodni certifikat tujih jezikov, ECDL in drugi).

Projekt Svetovanje za zaposlene v Posavju se bo izvajal od septembra 2016 do marca 2022. V svetovanje bomo v vseh letih vključili 720 zaposlenih.

Za vse dodatne informacije nas lahko kontaktirate po telefonu: 07 48 81 171 ali 051 279 636 ali po e-pošti:  ana.krampersek@lukrsko.si

*************************************************************************************************************************************

AKTUALNO o projektu Svetovanje za zaposlene v Posavju 2016-2022 

Projekt Svetovanje za zaposlene v Posavju na Ljudski univerzi Krško poteka zelo uspešno, saj se je v dejavnost svetovanja in postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja (do septembra 2021) vključilo že 881 svetovancev iz celotnega Posavja

Največ svetovanj je bilo s področja neformalnih oblik izobraževanja za delo in poklic, neformalnih oblik izobraževanj za osebni razvoj, načrtovanja kariere, pridobitve izobrazbe na višji stopnji od že dosežene … 

Svetovalci imamo na voljo številne svetovalne pripomočke, s katerimi svetovancem izmerimo različne kompetence in na ta način vrednotimo in dokumentiramo neformalno in priložnostno pridobljeno znanje. 

Projekt Svetovanje za zaposlene v Posavju bomo na Ljudski univerzi Krško izvajali do marca 2022, zato izkoristite brezplačno svetovanje tudi VI in odkrijte svoje skrite potenciale. In ne pozabite, skrito znanje je zaklad. 

Obiščite tudi portal ZA ZNANJE https://zaznanje.si/, kjer pridobite vse informacije o projektu na enem mestu. 

V okviru projekta je Andragoški center Slovenije ob zaključni konferenci na nacionalnem nivoju pripravil knjižico s predstavitvijo in rezultati projekta. Ogledate si jo lahko tule: Knjizica_info_svetovalna_dejavnost_2021_SPLET.pdf 

Za vse dodatne informacije nas lahko kontaktirate na telefonski številki 07 48 81 171 ali 051 279 636 ali na e-pošti ana.krampersek@lukrsko.si

"Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenju za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10. 1: Kprepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10. 1.2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela".