O Ljudski univerzi Krško

Image title

PREDSTAVITEV Ljudske univerze Krško

Ljudska univerza Krško je s svojim poslanstvom izobraževanja odraslih začela že davnega leta 1959, ko je bila ustanovljena z odlokom Občine Krško. V prvih desetletjih delovanja je bila dejavnost Ljudske univerze Krško usmerjena v različne oblike usposabljanja za delo in v izvajanje izobraževalnih programov za pridobitev izobrazbe na vseh ravneh. Od leta 1992 do leta 1998 je delovala pod imenom Posavski center za permanentno izobraževanje Krško.

Danes je Ljudska univerza Krško edina javna organizacija za izobraževanje odraslih v Posavju z devetimi zaposlenimi in tridesetimi zunanjimi sodelavci.
V izobraževalni ponudbi Ljudske univerze Krško najdete javnoveljavne izobraževalne programe za odrasle, študijske krožke, univerzo za tretje življenjsko obdobje, jezikovne in računalniške tečaje, različne delavnice in projekte. 

Pri nas deluje Svetovalno središče Posavje, ki ljudem nudi kvalitetno, diskretno in brezplačno svetovanje za izobraževanje in zaposlovanje. V središču za samostojno učenje se odrasli lahko organizirano in samostojno učijo s pomočjo računalnika in računalniških programov. Izbirajo lahko med učenjem tujih jezikov, osnovami računalništva, dostopajo do interneta, pošiljajo elektronsko pošto, se učijo strojepisja in spoznavajo naravoslovje.
Ljudska univerza Krško ima bogato tradicijo, saj jo že 60 let soustvarjamo zaposleni in naši zunanji sodelavci, predvsem pa naši udeleženci s svojimi željami in potrebami po različnem znanju. V okolju smo znani po kvalitetnih storitvah in zadovoljnih udeležencih. 

Na Ljudski univerzi Krško sistematično skrbimo za kakovost na vseh področjih delovanja. Imamo opredeljeno svojo vizijo, poslanstvo in vrednote. 

VIZIJA 

Na Ljudski univerzi Krško želimo postati najsodobnejše izobraževalno središče, ki bo še naprej dostopno, priljubljeno in prepoznavno po kakovostni in pestri ponudbi izobraževalnih programov in svetovanju za odrasle. 

POSLANSTVO 

Naše poslanstvo je spodbujanje vseživljenjskega učenja z razvojem in ponudbo izobraževalnih programov za odrasle ter zagotavljanje informiranja in svetovanja za izobraževanje. Prebivalstvu omogočamo dostop do novih znanj in spretnosti. S tem odpiramo ljudem nove možnosti na zaposlitvenem in osebnem področju.

VREDNOTE LJUDSKE UNIVERZE KRŠKO SO: 

  • DOSTOPNOST, 

  • ODGOVORNOST, 

  • KAKOVOST, 

  • STROKOVNOST, 

  • USMERJENOST K CILJEM IN REZULTATOM. 

DOSTOPNOST 

Ljudska univerza Krško omogoča odraslim dostop do javnoveljavnih in drugih izobraževalnih programov. Dostopni smo osebno, po telefonu in preko spleta. Vsem ciljnim skupinam omogočamo svetovanje, informiranje, organizacijo in izvedbo izobraževanja v lokalnem okolju. 

ODGOVORNOST 

Pri svojem delu in ravnanju smo odgovorni do sebe in drugih tako, da upoštevamo zakonodajo in dogovore ter si prizadevamo za strokovnost in etičnost. Ljudem nudimo strokovne, kakovostne in učinkovite informacije ter izvedbo izobraževalnih programov. 

KAKOVOST 

Prizadevamo si za čim višjo kakovost na vseh področjih našega delovanja. Za nas je pomembna kakovost v odnosih med sodelavci, z udeleženci in pri sodelovanju s poslovnimi partnerji. Prizadevamo si za kakovost naših izobraževalnih programov in njihovo izvedbo. 

STROKOVNOST 

Na Ljudski univerzi Krško se profesionalno ukvarjamo s področjem izobraževanja odraslih v lokalnem okolju, dobro poznamo izobraževalne potrebe različnih ciljnih skupin, uporabljamo različne pristope do posameznikov, sposobni smo iskanja učinkovitih rešitev za izboljšanje izobraževalnega procesa, poznamo in uporabljamo učinkovite metode in tehnike v programih izobraževanja odraslih. Ves čas skrbimo za strokovno spopolnjevanje zaposlenih. 

USMERJENOST K CILJEM IN REZULTATOM

Naša dejavnost je usmerjena v doseganje ciljev na vseh področjih našega delovanja v izobraževanju odraslih v lokalnem okolju. Ves čas si prizadevamo za doseganje dobrih rezultatov pri delu. 

Katalog informacij javnega značaja (PDF)

Ob 60-letnici delovanja Ljudske univerze Krško smo izdali zbornik in posneli video.Image title