O Ljudski univerzi Krško

Image title

PREDSTAVITEV Ljudske univerze Krško

Ljudska univerza Krško je s svojim poslanstvom izobraževanja odraslih začela že davnega leta 1959, ko je bila ustanovljena z odlokom Občine Krško. V prvih desetletjih delovanja je bila dejavnost Ljudske univerze Krško usmerjena v različne oblike usposabljanja za delo in v izvajanje izobraževalnih programov za pridobitev izobrazbe na vseh ravneh. Od leta 1992 do leta 1998 je delovala pod imenom Posavski center za permanentno izobraževanje Krško.

Danes je Ljudska univerza Krško edina javna organizacija za izobraževanje odraslih v Posavju z devetimi zaposlenimi in tridesetimi zunanjimi sodelavci.
V izobraževalni ponudbi Ljudske univerze Krško najdete javnoveljavne izobraževalne programe za odrasle, študijske krožke, univerzo za tretje življenjsko obdobje, jezikovne in računalniške tečaje, različne delavnice in projekte. 

Pri nas deluje Svetovalno središče Posavje, ki ljudem nudi kvalitetno, diskretno in brezplačno svetovanje za izobraževanje in zaposlovanje. V središču za samostojno učenje se odrasli lahko organizirano in samostojno učijo s pomočjo računalnika in računalniških programov. Izbirajo lahko med učenjem tujih jezikov, osnovami računalništva, dostopajo do interneta, pošiljajo elektronsko pošto, se učijo strojepisja in spoznavajo naravoslovje.
Ljudska univerza Krško ima bogato tradicijo, saj jo že 60 let soustvarjamo zaposleni in naši zunanji sodelavci, predvsem pa naši udeleženci s svojimi željami in potrebami po različnem znanju. V okolju smo znani po kvalitetnih storitvah in zadovoljnih udeležencih. Na Ljudski univerzi Krško sistematično skrbimo za kakovost na vseh področjih delovanja. Imamo opredeljeno svojo vizijo, poslanstvo in vrednote. 


Ob 60-letnici delovanja Ljudske univerze Krško smo izdali zbornik in posneli video.Image title