Pohodi in eksurzije

V programu je deset pohodov z elementi ekskurzije. Pohodi so izbrani po dogovoru v skupini. Trajajo 3 do 5 ur, zahtevnost je prilagojena, prav tako hitrost hoje in dolžina poti. Krožek je namenjen aktivnemu preživljanju prostega časa, ohranjanju pozitivne energije, spoznavanju novih krajev in ljudi. Vabljeni vsi ljubitelji hoje v naravi, rekreacije in druženja. 

Planirani pohodi v šolskem letu 2021/2022: Krško z okolico, Celjska koča, Artiška sadjarska pot,Pot po okolici Podsrede, Kunšperk-Klestje (Bistrica ob Sotli), Pleteršnikova domačija in okolica Pišec.

INFORMACIJE in prijave: Tanja Cizl, Tel: 051 279 635, tanja.cizl@lukrsko.si