Kakovost v izobraževanju odraslih

Image title

Na Ljudski univerzi Krško skrbimo za kakovost naših storitev in programov. Kakovosti smo se zavezali v letu 2012, ko smo pristopili k projektu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI). Presojanje in razvijanje kakovosti poteka po modelu POKI, ki ga je razvil Adragoški center Slovenije. V projektu smo pridobili znanja o celovitem pristopu ugotavljanja in razvijanja kakovosti, ki ga nadgrajujemo in dopolnjujemo. 

Skrb za kakovost in zadovoljstvo udeležencev je naše glavno vodilo. Od leta 2012 smo nosilci zelenega znaka POKI, ki dokazuje, da na Ljudski univerzi Krško skrbimo za kakovost. 

Imamo listino kakovosti, ki je naše vodilo pri delu na področju razvijanja kakovosti.

Skupino za kakovost Ljudske univerze Krško od februarja 2020 sestavljajo:
1. Nataša Kršak, direktorica Ljudske univerze Krško, predsednica; 

2. Anja Brilej Bohorč, organizatorka izobraževanja odraslih LU Krško, članica; 

3. Monika Novšak, strokovna delavka LU Krško, članica; 

 4. Irma Šribar, učiteljica nemškega jezika, zunanja sodelavka LU Krško, članica; 

 5. Valentina Čovran, profesorica angleškega jezika, zunanja sodelavka LU Krško, članica; 

6. Mojca Pompe Stopar, strokovna sodelavka v Večgeneracijskem centru Posavje, članica; 

7. Andrej Mihelin, zunanji član, predstavnik partnerske organizacije, Zavod RS za zaposlovanje, OS Sevnica.

Skupina za kakovost, skladno z vizijo, poslanstvom, vrednotami Ljudske univerze Krško in izjavo o kakovosti, skrbi za razvijanje kakovosti v našem zavodu. V marcu 2020 smo na Andragoški center Slovenije oddali vlogo za podaljšanje uporabe zelenega znaka POKI in pridobili pravico do uporabe do leta 2023.

Skrb za kakovost

Na področju razvoja kakovosti po modelu POKI gre za triletni cikel, ki zajema postopke od priprave samoevalvacijskega načrta in izbire področij samoevalvacije, do izpeljave aktivnosti po izbranih kazalnikih, pripravo samoevalvacijskega poročila ter na tej osnovi pripravo akcijskega načrta ter vpeljavo izboljšav kakovosti v prakso.

V letu 2019 smo na področju kakovosti načrtovali izvedbo naslednjih aktivnosti:

1. Izbor področij, kazalnikov in meril za nov krog samoevalacije.
2. Priprava samoevalacijskega načrta.
3. Zgledovalni obisk Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje.
4. Usposabljanje zaposlenih in zunanjih sodelavcev.
5. Spremljanje in razvoj kakovosti v svetovalni dejavnosti.
6. Sestanki skupine za kakovost vsaj dvakrat letno.
7. Aktivnost za razvoj kakovosti bomo obravnavali na sejah sveta zavoda in andragoških zborih.

Načrt dela na področju kakovosti v letu 2019.pdf
Samoevalvacijski načrt.pdf

V letu 2020 smo:
1. Pripravili in oddali vlogo za podaljšanje uporabe zelenega znaka POKI.
2. Izpeljali samoevalvacijo na izbranih področjih.
3. Pripravili samoevalvacijsko poročilo.
4. Zgledovalni obisk pri Ljudski univerzi Ajdovščina nismo izvedli zaradi epidemioloških omejitev. (Prestavljeno)
5. Spremljali smo kakovost v svetovalni dejavosti.
6. Strokovno smo se usposabljanjli.
7. Sestanki skupine za kakovost na daljavo.
8. Aktivnost za razvoj kakovosti smo obravnavali na sejah sveta zavoda in andragoških zborih.

Listina kakovosti LU Krško