Izobraževalni programi

Ljudska univerza Krško ponuja formalne in neformalne oblike izobraževanj za odrasle. Udeleženci lahko pri nas dokončajo osnovno šolo za odrasle in s tem pridobijo osnovnošolsko izobrazbo ali pa zadostijo svojim interesom in razvoju kompetenc z vpisom v različne tečaje, delavnice ali usposabljanja.