Projekti

Ljudska univerza Krško se že vrsto let uspešno in učinkovito prijavlja na javne razpise različnih ministrstev (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Evropski socialni sklad …). Z možnostjo vključitve v različne projekte vsem prebivalcem regije Posavje omogočamo vseživljenjsko učenje in s tem boljšo kakovost življenja v lokalnem okolju.

Image title