Nacionalne poklicne kvalifikacije

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je formalno priznana strokovna usposobljenost za opravljanje poklica na podlagi nacionalnega poklicnega standarda. Na Ljudski univerzi Krško organiziramo usposabljanje in priprave na postopek preverjanja in potrjevanja znanja za:

Program bo izveden v primeru 12 prijav.

INFORMACIJE: Anja Brilej Bohorč, Tel.:051 279 630, E-naslov: anja.brilej@lukrsko.si