Umetnostna zgodovina

Umetnostna zgodovina je humanistična veda, ki se ukvarja z zgodovino likovne umetnosti. Ohranja spomin na umetnine in jih z raziskovanjem okoliščin nastanka pojasnjuje. Če vas zanima zgodovina umetnosti skozi čas, ste vabljeni, da se nam pridružite. V šolskem letu 2021/2022 bomo nadaljevali s programom in spoznali Moderno umetnost 20. stoletja. 

Predvidena vsebina:Futurizem in Henri Matisse, Ekspresionizem, kubizem in pop art.

Trajanje: 30 ur

INFORMACIJE: Tanja CIZL, Tel.: 051 279 635, tanja.cizl@lukrsko.si