Osnovna šola za odrasle

Morda so vam življenjske okoliščine preprečile, da bi dokončali osnovno šolo. Še vedno imate priložnost. Ljudska univerza Krško vpisuje v 7., 8. in 9. razred Osnovne šole za odrasle. Metode in oblike dela so prilagojene odraslim. Spričevalo o končani osnovni šoli je enakovredno spričevalu rednih osnovnih šol.

Kraj izvajanja: Program Osnovne šole za odrasle se izvaja na Ljudski univerzi Krško. 

Trajanje: Vpisujemo v 7., 8. in 9. razred. Izobraževanje je organizirano tako, da v enem šolskem letu opravite en razred, s samostojnim delom lahko tudi več. 

Pogoji za vključitev: Osnovna šola za odrasle in mladostnike je namenjena vsem, ki iz različnih vzrokov niso končali redne osnovne šole. 

Vpiše se lahko vsak, ki ima vsaj 15 let in je izpolnil osnovnošolsko obveznost, vendar ni uspešno končal osnovnošolskega izobraževanja. 

Vpišejo se lahko tudi odrasli, ki so končali osnovno šolo s prilagojenim programom. 

V osnovno šolo za odrasle se vpišete s prijavo na razpis za vpis.

Predmetnik OŠ odrasli MIZŠ.pdf

OŠ za odrasle.pdf

https://portalssu.acs.si/gradiva/javna/oso

Cena: Šolanje je za udeležence brezplačno, ker ga financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Informativni dan: sreda, 7. 9. 2022, od 9.00 do 16.00

Rok za prijavo: 1. 9 . 2022

Pričetek izobraževanja: 3. 10. 2022

Za vpis potrebujete:

  • spričevalo zadnjega končanega razreda;

  • obvestilo o uspehu v zadnjem obiskovanem razredu;

  • potrdilo o opravljeni osnovnošolski obveznosti (mlajši od 16 let);

  • osebni dokument.

Informacije: Nataša Kršak, Tel.: 07 48 81 162, 051 306 113 E-naslov: natasa.krsak@lukrsko.si