Izpiti iz znanja slovenščine za tujce

Izpiti iz znanja slovenščine Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

 - vstopna raven (A1)

 - osnovna raven (A2-B1) 

V sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) izvajamo izpite iz znanja slovenščine na vstopni in osnovni ravni po javno veljavnem izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik.  Več informacij o izpitih

Izpiti so namenjeni vsem, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine za uradne namene (na primer za podaljšanje vize, delo, za pridobitev slovenskega državljanstva, za dokazovanje znanja jezika na ZRSZ). 

IZPITNI ROKI v letu 2023


VSTOPNA RAVEN A1:

Torek, 4. 4. 2023; 

Torek, 27. 6. 2023; 

Torek, 10. 10. 2023.

Prijave, informacije in svetovanjeAna Kramperšek, telefon: 07 48 81 171; 051 279 636

e-naslov: ana.krampersek@lukrsko.si


OSNOVNA RAVEN A2-B1: 

Torek, 14. 3. 2023; (izpitni rok je POLN, prijave niso več možne)

Torek, 18. 4. 2023; (izpitni rok je POLN, prijave niso več možne

Torek, 23. 5. 2023;  (izpitni rok je POLN, prijave niso več možne

Torek, 12. 9. 2023; 

Torek, 14. 11. 2023.

Prijave, informacije in svetovanje: Anja Brilej Bohorč, telefon: 07 48 81 170; 051 279 630

e-naslov: anja.brilej@lukrsko.si


PRIJAVA NA IZPIT

 Prijavnica-IC_2020.docx 

Prijave na izpit (in plačilo izpita) so možni do 10 dni pred razpisanim izpitnim rokom oziroma do zapolnitve prostih mest. Prijava na izpit je možna: 

 - osebno na LUK v času uradnih ur,

 - na daljavo (pišite na e-naslov: anja.brilej@lukrsko.si )

Na izpit boste prijavljeni, ko bomo prejeli vašo izpolnjeno prijavnico in potrdilo o plačilu izpita


CENA IZPITA

Cena izpita za leto 2023: vstopna raven: 121,27 EURosnovna raven: 147,97 EUR

Položnico za izpit prejmete po pošti približno 3 tedne pred izpitnim rokom. Prijavnic in plačil, ki bodo prispeli prepozno, ne bomo upoštevali. 


BREZPLAČNI PRVI IZPIT

Kandidati, ki so upravičeni do brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenskega jezika morajo ob prijavi predložiti:

 - na OSNOVNI ravni: Potrdilo o izpolnjevanju pogojev za brezplačni privi preizkus znanja, ki ga pridobijo na pristojni upravni enoti

Stroške brezplačnega opravljanja preverjanja znanja krijeta Ministrstvo za notranje zadeve (oziroma Urad za oskrbo in integracijo migrantov) in Evropski sklad za azil, migracije in vključevanje. 

 - na VSTOPNI ravni A1: Kandidati se prijavijo na LU Krško ali pri svojih svetovalcih na Zavodu RS za zaposlovanje, ki vodijo postopek upravičenosti do brezplačnega prvega preizkusa znanja.


VZORČNI TESTI

Vzorčni izpit in rešitve ter način ocenjevanja si lahko ogledate na spodnjih povezavah. 

- vstopna raven (A1)

- osnovna raven (A2-B1) 

Na izpit iz znanja slovenščine na osnovni ali vstopni ravni se lahko prijavi vsak, tudi če se prej ni izobraževal po programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik ali obiskoval tečaja slovenskega jezika.

Izpit se na Ljudski univerzi Krško izvede le v primeru, da je prijavljenih vsaj 5 kandidatov. Če pa je veliko povpraševanje za opravljanje izpita, organiziramo tudi dodaten izpitni rok. Ob prijavi vas bomo seznanili s samim potekom izpita. 

Odjava od izpita: 

Kandidat se od izpita iz znanja slovenščine na osnovni ravni lahko odjavi najmanj dva delovna dneva pred izpitnim rokom (to je petek pred izpitom; v dogovoru z org. izobraževanja je lahko razporejen na naslednji izpitni rok). Če se kandidat od izpita ne odjavi in se ga ne udeleži oziroma na izpit zamudi, mora ob naslednji prijavi ponovno poravnati celoten znesek izpita. 

Rezultati izpita: 

Kandidati so o rezultatu izpita obveščeni najkasneje v 30 dneh od datuma opravljanja izpita po pošti.