Izpiti iz znanja slovenščine za tujce

1. Izpiti iz znanja slovenščine Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

 - vstopna raven (A1)

 - osnovna raven (A2-B1) 

V sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) izvajamo izpite iz znanja slovenščine na vstopni in osnovni ravni po javno veljavnem izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik.         

Izpiti so namenjeni vsem, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine za uradne namene (na primer za delo, za pridobitev slovenskega državljanstva). 

IZPITNI ROKI 2022:

OSNOVNA RAVEN na Ljudski univerzi Krško: 

Torek, 13. 9. 2022 (prijava in plačilo do 1. 9. 2022 oziroma do zapolnitve mest)

Torek, 15. 11. 2022 (prijava in plačilo do 3. 11. 2022 oziroma do zapolnitve mest)

VSTOPNA raven A1 (na Ljudski univerzi Krško): 

Torek, 11. 10. 2022 (prijava in plačilo do 29. 9. 2022 oziroma do zapolnitve mest)


Več informacij o izpitih

Vzorčni izpit in rešitve ter način ocenjevanja si lahko ogledate na spodnjih povezavah. 

- vstopna raven (A1)

- osnovna raven (A2-B1) 

Prijavnico lahko vidite in natisnete tukaj  Prijavnica-IC_2020.docx Prijave na izpit (in plačilo izpita) so možni do 10 dni pred razpisanim izpitnim rokom oziroma do zapolnitve prostih mest. 

Prijava na izpit je možna: 

 - osebno na LUK v času uradnih ur,

 - na daljavo (pišite na e naslov: ana.krampersek@lukrsko.si ali andreja.bukovinski.juh@lukrsko.si)


Na izpit boste prijavljeni, ko bomo prejeli vašo izpolnjeno prijavnico in potrdilo o plačilu izpita (vstopna raven: 110,24 EUR, osnovna raven: 134,52 EUR). Položnico za izpit prejmete po pošti približno 3 tedne pred izpitnim rokom.

Prijavnic in plačil, ki bodo prispeli prepozno, ne bomo upoštevali. Ob prijavi vas bomo seznanili s samim potekom izpita. 

Kandidati, ki so upravičeni do brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenskega jezika morajo ob prijavi predložiti:

 - na OSNOVNI ravni: Potrdilo o izpolnjevanju pogojev za brezplačni privi preizkus znanja, ki ga pridobijo na pristojni upravni enoti

Stroške brezplačnega opravljanja preverjanja znanja krijeta Ministrstvo za notranje zadeve (oziroma Urad za oskrbo in integracijo migrantov) in Evropski sklad za azil, migracije in vključevanje. 

 - na VSTOPNI ravni A1: Kandidati se lahko prijavijo na LU Krško ali pri svojih svetovalcih na Zavodu RS za zaposlovanje, ki vodijo postopek upravičenosti do brezplačnega prvega preizkusa znanja.

Na izpit iz znanja slovenščine na osnovni ali vstopni ravni se lahko prijavi vsak, tudi če se prej ni izobraževal po programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik ali obiskoval tečaja slovenskega jezika.

Izpit se na Ljudski univerzi Krško izvede le v primeru, da je prijavljenih vsaj 5 kandidatov. Če pa je veliko povpraševanje za opravljanje izpita, organiziramo tudi dodaten izpitni rok. 

Odjava od izpita: 

Kandidat se od izpita iz znanja slovenščine na osnovni ravni lahko odjavi najmanj dva delovna dneva pred izpitnim rokom (to je petek pred izpitom; v dogovoru z org. izobraževanja je lahko razporejen na naslednji izpitni rok). Če se kandidat od izpita ne odjavi in se ga ne udeleži oziroma na izpit zamudi, mora ob naslednji prijavi ponovno poravnati celoten znesek izpita. 

Rezultati izpita: 

Kandidati so o rezultatu izpita obveščeni najkasneje v tridesetih dneh od datuma opravljanja izpita po pošti.

Prijave, informacije in svetovanje: 

Ana Kramperšek

Telefon: 051 279 636

E naslov: ana.krampersek@lukrsko.si