Središče za samostojno učenje

Image title

Središče za samostojno učenje (SSU) je sodobno opremljen učni prostor, kjer se odrasli lahko samostojno, organizirano učijo. V prostoru so učna mesta, ki so opremljena z različno učno tehnologijo: računalniki in multimedijskimi programi. 

V središču si obiskovalci znanje brezplačno pridobivajo, utrjujejo ali nadgrajujejo s pomočjo različnih priročnikov, gradiv in multimedijskih programov za samostojno učenje. Pred začetkom samostojnega učenja udeležencem svetujemo pri izbiri ustreznega orodja za učenje, jim nudimo informacije in pomoč pri izbiri najbolj ustreznega gradiva in pri uporabi učne tehnologije, interneta. 

Obiskovalci SSU si sami izbirajo ritem in način učenja ter ga prilagajajo lastnim interesom in zmožnostim. 

Samostojno se lahko učijo računalništva, tujih jezikov, slovenščine, naravoslovja ... 

Napišejo lahko prošnjo za zaposlitev, elektronsko sporočilo ali dostopajo do interneta

V središču za samostojno učenje izvajamo naslednje delavnice:


DELOVNI ČAS: vsak dan od ponedeljka do petka od 8.00 do 15.00 in po dogovoru

INFORMACIJE IN PRIJAVE: Tanja Cizl, 051 279 635, tanja.cizl@lukrsko.si