VGC Posavje

V Krškem, na sedežu Večgeneracijskega centra Posavje, še vedno dnevno izvajamo številne aktivnosti: druženje, informiranje, različna izobraževanja, predavanja in praktične delavnice za vse generacije. S tem nadaljujemo poslanstvo večgeneracijskega centra: povezovanje ljudi, spodbujanje vseživljenjskega učenja, medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje ter skrb za socialno vključevanje posebej ranljivih ciljnih skupin. 

 Aktivnosti VGC v Krškem sofinancira Občina Krško. Aktivnosti so za uporabnike brezplačne. 

 Prostori VGC v Krškem se nahajajo na Cesti krških žrtev 44. 

 Odpiralni čas: vsak delovni dan med 8.00 in 14.00. 

 Kontaktni podatki: 

E: info@vgc-posavje.si 

 T: 051 279 632 

W: https://www.vgc-posavje.si/

 Fb: https://www.facebook.com/vgcposavje.si

 Strokovna delavka: Mojca Pompe Stopar 

Več o aktivnostih VGC v Krškem in Brežicah: Večgeneracijski center Posavje VGC Koledar aktivnosti VGC Posavje: koledar