Usposabljanje za življenjsko uspešnost

Glavni cilj javnoveljavnih programov usposabljanja za življenjsko uspešnost je izboljšanje pismenosti in povečati samostojnost udeležencev v vsakdanjem življenju. Udeležence Usposabljanj za življenjsko uspešnost (UŽU) se poskuša spodbuditi za nadaljnje učenje in izobraževanje. Programe izvajamo v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje, Območno službo Sevnica.

INFORMACIJE: Nataša Kršak, 07-48-81-162, 051 306 113, natasa.krsak@lukrsko.si