Spoznajmo kraje v svoji okolici

V krožku se srečujejo ljudje, ki jih zanima spoznavanje bližnjih krajev. Cilj krožka je spoznavanje krajev, njihove zgodovine in kulturne dediščine ter druženje v učilnici in na ekskurzijah. Udeležence povezuje vedoželjnost, motiviranost in in izkušenje. V programu za 2021/2022 je predvideno spoznavanje naslednjih krajev: Pišece, Podsreda, Artiče, Bizeljsko, Cerklje ob Krki, Planina nad Podbočjem, mestni muzej Krško, grad Brestanica ter drugo po dogovoru v skupini. Program se izvaja vsakih štirinajst dni.

Trajanje: 30 ur

Program vodi Zdenka Horvat.

INFORMACIJE: Tanja Cizl, Tel.: 051 279 635, tanja.cizl@lukrsko.si