Začetna integracija priseljencev

Začetna integracija priseljencev (ZIP) je program, ki obsega začetni (60 ur) in nadaljevalni modul (120 ur) in je namenjen državljanom tretjih držav, ki jim je pristojna upravna enota izdala potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v tem programu. Udeleženci so lahko upravičeni do 180 ur programa, ki je za udeležence brezplačen, saj ga sofinancirata Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov in Sklad za azil, migracije in vključevanje (AMIF). V proces učenja slovenskega jezika so vključene vsebine iz življenja in dela, ki krepijo vključevanje priseljencev v slovensko družbo.

Po uspešno zaključenem programu (vsaj 80% udeležba in uspešno opravljen interni test), dobijo udeleženci enkratno možnost brezplačnega opravljanja izpita iz slovenskega jezika.


Informacije in prijave:

Kaja Cizelj, 051 279 633, kaja.cizelj@lukrsko.si