Ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenih znanj

Projekt Uvajanje modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja smo izvajali od 12. 10. 2012 do 31. 3. 2014.

Projekt je bil v celoti financiran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropskega socialnega sklada.

V projektu sta kot partnerski organizaciji sodelovala Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Sevnica, in podjetje Terme Čatež, d. d.

V projektu smo za izvajanje postopkov ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja usposobili 1 zaposlenega. Za brezposelne in zaposlene smo izvedli 42 postopkov ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja. Na spletni strani smo izdelali podstran o projektu.

Udeleženci v postopkih so ob koncu prejeli potrdila o sodelovanju v postopkih vrednotenja.

Postopki ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenih znanj so bili uspešni, saj se je 9 strank zaposlilo, 4 pa so se odločile za vključitev v formalno izobraževanje.

S predstavitvijo postopkov ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja smo sodelovali na skupni zaključni konferenci, ki je bila 20. 3. 2014 v Ljubljani.