Šola za starše

Ljudska univerza Krško Šolo za starše izvaja na vseh osnovnih šolah Občine Krško. Predavanja so namenjena staršem šolajočih se otrok in so zanje brezplačna. Sredstva za izvedbo predavanj so zagotovljena s strani Občine Krško.

Osnovne šole na predavanja povabijo starše ob roditeljskih sestankih ali govorilnih urah.

Več informacij: Andreja Bukovinski Juh, 051 279 631, andreja.bukovinski.juh@lukrsko.si