Svetovalno središče Posavje

Image title

Svetovalno središče Posavje deluje pri Ljudski univerzi Krško od leta 2005. V Svetovalnem središču Posavje na enem mestu najdete informacije o možnostih izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja, prostih delovnih mestih in iskanju zaposlitve, načrtovanju učenja, razvoju kariere, osebni in poklicni rasti ...

V letu 2021 smo skladno z zakonom o izobraževanju odraslih začeli z izvajanjem svetovalne dejavnosti kot javne službe. Svetovalna dejavnost v IO se deli na:

 • Svetovanje za vključevanje v izobraževanje in nadaljevanje izobraževanja.

 • Svetovanje za ugotavljanje in dokumentiranje znanja in spretnosti.

 • Svetovanje samostojno učenje.

Svetovalke v Svetovalnem središču Posavje nudimo BREZPLAČNO SVETOVANJE vsem odraslim; posameznikom in skupinam (zaposleni, brezposelni, upokojenci, dijaki, študenti …).


ZAKAJ SE ODLOČITI ZA SVETOVANJE?

Obiščete nas lahko za:

 • Lažjo odločitev in izbiro izobraževanja in učenja.

 • Učinkovito organizacijo učenja in učnega procesa.

 • Premagovanje ovir na poti do uspešnega izobraževanja in učenja.

 • Načrtovanje nadaljevanja izobraževanja in usposabljanja.

 • Razvoj poklicne in osebne kariere v vseh življenjskih obdobjih.

 • Ugotavljanje in dokumentiranje že pridobljenega znanja.


KDO VAM SVETUJE?


KAKO IN KJE?

 • Osebno, po telefonu, e-pošti, s pomočjo tiskanih gradiv, preko spletnih orodij (ZOOM, Skype, Viber …).

 • Svetujemo na sedežu organizacije in zunaj sedeža kot terensko delo, po predhodnem dogovoru (dislokacije, mobilna svetovalna služba).


Pomembne povezave: