Svetovalno središče Posavje

Image title

Svetovalno središče Posavje deluje na Ljudski univerzi že petnajsto leto in je eno izmed sedemnajstih svetovalnih središč v Sloveniji. V njem štiri usposobljene svetovalke posameznikom in skupinam nudijo brezplačno, kakovostno, strokovno in celostno obravnavo. V središče so vabljeni vsi, ki potrebujejo informacije in svetovanje za izobraževanje odraslih, tako formalnih kot neformalnih programov, podporo pri učenju, pomoč pri iskanju zaposlitve in vrednotenje neformalno pridobljenih znanj.

V Svetovalnem središču Posavje vam nudimo BREZPLAČNO INFORMIRANJE in SVETOVANJE za izobraževanje odraslih. Posameznikom in skupinam svetujemo: 

  • za lažjo odločitev in izbiro pravega izobraževalnega programa, 

  • o možnostih nadaljnjega izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja, 

  • o pridobitvah različnih kvalifikacij, 

  • o vpisnih pogojih v različne programe in trajanju izobraževanja, 

  • z informacijo o prostih delovnih mestih in iskanju zaposlitve, 

  • pri pripravi dokumentacije na Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I., 

  • in pomagamo pri učenju. 

V svetovalnem procesu se uporabljajo različni svetovalni pripomočki in orodja, ki so v pomoč svetovalki in udeležencem svetovanja. 

V Svetovalnem središču Posavje nudimo tudi postopke UGOTAVLJANJA IN VREDNOTENJA NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA. V okviru postopkov posameznikom nudimo: 

  • ugotavljanje in prepoznavanje vaših neformalnih znanj, 

  • vrednotenje vaših kompetenc,

  • izdelavo elektronskega portfolija ali zbirne mape.

Z vključitvijo v postopke lahko hitreje pridete do formalne izobrazbe, nacionalne poklicne kvalifikacije, zaposlitve ali pa dobite zgolj boljši vpogled v svoje neformalno znanje. 

Postopki so brezplačni, saj so financirani s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Svetovalno središče Posavje je namenjeno vsem prebivalcem regije Posavje, prednostne ciljne skupine informativno-svetovalne dejavnosti pa so brezposelne osebe (starejši in mlajši brezposelni, invalidi, dolgotrajno brezposelni, migranti, mlajši odrasli, ki so zgodaj opustili izobraževanje …).

INFORMIRANJE in SVETOVANJE TER POSTOPKE UGOTAVLJANJA IN VREDNOTENJA NEFORMALNO PRIDOBLJENIH ZNANJ izvajamo v prostorih Ljudske univerze Krško (Dalmatinova 6; 8270 Krško). Imamo tudi mobilno svetovalnico, kar pomeni, da svetovanje ob izkazani potrebi, izvajamo po celotni regiji Posavja. 

Za več informacij si lahko ogledate spletno stran: http://isio.acs.si/sredisca/ ali časopis: INFO ISIO_2018-2019 - skupni časopis svetovalnih središč za izobraževanje odraslih.

Informiranje in svetovanje izvajamo vsak delovni dan od 8.00 do 12.00, ob sredah tudi od 14.00 do 17.00.

INFORMACIJE IN PRIJAVE na svetovanje: Anja Brilej Bohorč, Tel.: 07 48 81 170, anja.brilej@lukrsko.si