Aktualno

Zeleni znak kakovosti

Ljudska univerza Krško je dobila podaljšanje uporabe Zelenega znaka kakovosti do marca 2023.

 Zeleni znak kakovosti predstavlja izobraževalno organizacijo, ki sistematično skrbi za svojo kakovost in kakovost svojih storitev v izobraževanju odraslih. Andragoški center Slovenije s podeljevanjem znaka organizacijam, ki izobražujejo odrasle, pomaga pri izgradnji, ohranjanju in razvoju njihovih notranjih sistemov kakovosti. Znak ACS podeljuje že petnajst let.

Več o kakovosti v izobraževanju odraslih na Ljudski univerzi Krško najdete na povezavi  https://www.lukrsko.si/kakovost.html


Vse novice