Zaposleni

NATAŠA KRŠAK, direktorica
 Tel: 07 48 81 162
 GSM: 051 306 113
 e-mail: natasa.krsak@lukrsko.si


ANJA BRILEJ BOHORČ, svetovalka v svetovalnem središču

Projekt Svetovanje za zaposlene v Posavju 2016-2022

 Tel: 07 48 81 170

GSM: 051 279 633

e-mail: anja.brilej@lukrsko.si


ANA KRAMPERŠEK, svetovalka v svetovalnem središču
 Tel: 07 48 81 171
 GSM: 051 279 636
 e-mail: ana.krampersek@lukrsko.si


TANJA CIZL, svetovalka v svetovalnem središču
 GSM: 051 279 635
 e-mail: tanja.cizl@lukrsko.si


MONIKA NOVŠAK, strokovna delavka
 Tel: 07 48 81 160
 GSM: 051 279 634
 e-mail: monika.novsak@lukrsko.si


MOJCA POMPE STOPAR, strokovna delavka – Večgeneracijski center Posavje
 GSM: 051 279 632
 e-mail: mojca.pompe.stopar@vgc-posavje.si


NUŠKA COLARIČ, strokovna delavka – Večgeneracijski center Posavje
 GSM: 051 279 638
 e-mail: nuska.colaric@vgc-posavje.si


KATJA KRIŽAJ, strokovna delavka – Socialna aktivacija v Posavju
 Tel: 07 48 81 160
 GSM: 051 279 630
 e-mail: katja.krizaj@lukrsko.si


KARLA VIDMAR, strokovna delavka – Socialna aktivacija v Posavju
 GSM: 051 279 637
 e-mail: karla.vidmar@lukrsko.si


ANDREJA BUKOVINSKI JUH, strokovna delavka – Socialna aktivacija v Posavju
 GSM: 051 279 631
 e-mail: andreja.bukovinski.juh@lukrsko.si