Aktualno

Zaključen projekt Neformalno izobraževanje brezposelnih 2017 na Ljudski univerzi Krško

Na Ljudski univerzi Krško se je od 1. 4. 2017 do 31. 10. 2017 izvajal projekt Neformalno izobraževanje za brezposelne.

Namen projekta je bilo kakovostno izvajanje izobraževalnih programov za brezposelne osebe, povečanje njihovih zaposlitvenih zmožnosti in vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje. 

 V projekt Neformalno izobraževanje brezposelnih 2017 je bilo v 7-mesečnem obdobju izvajanja vključenih 108 brezposelnih oseb in skupno izvedenih 385 ur v devetih programih. Namen programov je bil povečati vključenost brezposelnih v vseživljenjsko učenje in izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.  

V izobraževalnih programih so udeleženci zelo dobro razvili ključne kompetence: na področju sporazumevanja v tujih jezikih (angleščina in nemščina) in računalniške kompetence. Dvanajst udeležencev je uspešno opravilo strokovni izpit iz Zakona o splošnem upravnem postopku.Udeleženci so bili z izvedenimi programi zadovoljni. Pridobljeno znanje so ocenili kot zelo pomembno in izrazili željo po nadaljnjem izobraževanju. 

Programe je v celoti financiralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, udeležencem pa je udeležbo omogočil Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Sevnica.

Vse novice