Aktualno

Zaključek študijskega krožka Možgani v dobri formi

Udeleženci študijskega krožka Možgani v dobri formi so uspešno zaključili 30-urni študijski krožek.

Udeleženci študijskega krožka Možgani v dobri formi so uspešno zaključili 30-urni študijski krožek.

Animatorka Carmen Rajer je o šudijskem krožku povedala: 

"Na začetku smo se najprej spoznavali ter raziskovali na kakšen način funkcionira naš spomin, koncentracija in učinkovita komunikacija s poslušanjem. Navedeno smo kasneje urili skozi različne vaje in naloge tudi izven časa skupnega druženja. V tem času smo skupaj razvijali našo ustvarjalnost, iskali želje in sanje, se zavedali pomena hvaležnosti in vizualizacije, se urili v računanju ter ustvarjali naše lastne zgodbe na sto in en način. Tako smo npr. kreirali zgodbo, kjer je vsak ponovil zgodbo, ki jo je povedal predhodnik ter pri tem dodal svojo besedo, dokler se ni prvi zmotil in tako zaključil potek zgodbe. Kreirali smo zgodbe na način, da je vsak dodal svoj stavek zgodbi, nato zadevo še nekoliko otežili s tem, da je vsaj ena od besed v novem stavku vsebovala predhodno izbrano črko besede. V prostem času smo iskali pozitivne članke, pisali povzetke ter jih nato ustno predstavili vsem v skupini. Naloga katere so se lotili vsi skrajno resno je bila tudi, da se je moral vsak od nas naučiti pesem ali  poezijo in jo predstaviti skupini. Ker je čas sovpadal z našim kulturnim praznikom, ni manjkalo poezij Franceta Prešerna. Spomnili smo se tudi igre: ime, priimek, rastlina, žival, mesto, država,…, jo točkovali tako, da je bila pomembna tudi izvirnost besede, katero smo našli in ne le hitrost reševanja.  Spominjali smo se smešnih dogodkov iz preteklosti, najljubše in najslabše hrane, opravil, ki smo jih v otroštvu radi počel in opravil, katerih nismo marali, iskali anekdote in smešnice, se urili v pomnjenju slik predmetov, živali, idr. ter v pomnjenju besed katere so si morali zapomniti v 2 minutah. Lotili smo se tudi pisanja krajših  esejev o pomladi ter širili splošno razgledanost preko različnih kvizov in vprašalnikov iz področja narave, znanosti, zemlje, človeškega telesa, okolja, živali idr. Iskali smo tudi pomene v premetankah, pregovorih, se učili zahtevnejših pomenov besed, pomnili nasprotja, brskali po spominu katere predmete imamo v različnih bivalnih prostorih, obudili spomin na aritmetiko, geografijo in zgodovino, ob vsem tem pa smo se in se še, učimo smeha, sproščanja, si dovolimo žalost in razočaranje, predvsem pa je med vsemi nami močno prisoten duh vzajemnega spoštovanja, potrpežljivosti, medsebojne pomoči ter upoštevanja drug drugega, kar je ključ do boljšega in kvalitetnejšega življenja nas vseh."


Vse novice