Aktualno

Zaključek projekta Skupaj v digitalni svet

Prejšnji teden smo z zadnjo skupino zaključili s tečajem za krepitev digitalnih spretnosti, ki je potekal v okviru projekta Skupaj v digitalni svet.

Prejšnji teden smo z zadnjo skupino zaključili s tečajem za krepitev digitalnih spretnosti, ki je potekal v okviru projekta Skupaj v digitalni svet.

Vse od oktobra do decembra smo na Ljudski univerzi Krško izvedli 15 osnovnih in naprednih tečajev za krepitev digitalnih spretnosti v Krškem in v Brežicah. Skupno smo v tem času opravili kar 150 ur tečajev! V tečaje sta bila vključena kar 102 udeleženca, od tega je bilo 80 žensk in 22 moških. Večina udeležencev se je vključila v osnovni in napredni tečaj.

Za napredek naših udeležencev so skrbeli naši predavatelji - Drago, Andrej in Metka, za kar se vam iskreno zahvaljujemo. Brez vas projekta ne bi uspeli uspešno izpeljati.

Hvala tudi vsem udeležencem za udeležbo na tečajih. Vaši odzivi na tečaje nam vedno znova potrjujejo, da delamo dobro in da smo na pravi poti.

Image title


Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 16, Spodbujanje odprave posledic krize pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva v okviru REACT-EU ESS.

Vse novice