Vrednote Ljudske univerze Krško

  • DOSTOPNOST, 

  • ODGOVORNOST, 

  • KAKOVOST, 

  • STROKOVNOST, 

  • USMERJENOST K CILJEM IN REZULTATOM. 


DOSTOPNOST 

Ljudska univerza Krško omogoča odraslim dostop do javnoveljavnih in drugih izobraževalnih programov. Dostopni smo osebno, po telefonu in preko spleta. Vsem ciljnim skupinam omogočamo svetovanje, informiranje, organizacijo in izvedbo izobraževanja v lokalnem okolju. 

ODGOVORNOST 

Pri svojem delu in ravnanju smo odgovorni do sebe in drugih tako, da upoštevamo zakonodajo in dogovore ter si prizadevamo za strokovnost in etičnost. Ljudem nudimo strokovne, kakovostne in učinkovite informacije ter izvedbo izobraževalnih programov. 

KAKOVOST 

Prizadevamo si za čim višjo kakovost na vseh področjih našega delovanja. Za nas je pomembna kakovost v odnosih med sodelavci, z udeleženci in pri sodelovanju s poslovnimi partnerji. Prizadevamo si za kakovost naših izobraževalnih programov in njihovo izvedbo. 

STROKOVNOST 

Na Ljudski univerzi Krško se profesionalno ukvarjamo s področjem izobraževanja odraslih v lokalnem okolju, dobro poznamo izobraževalne potrebe različnih ciljnih skupin, uporabljamo različne pristope do posameznikov, sposobni smo iskanja učinkovitih rešitev za izboljšanje izobraževalnega procesa, poznamo in uporabljamo učinkovite metode in tehnike v programih izobraževanja odraslih. Ves čas skrbimo za strokovno spopolnjevanje zaposlenih. 

USMERJENOST K CILJEM IN REZULTATOM

Naša dejavnost je usmerjena v doseganje ciljev na vseh področjih našega delovanja v izobraževanju odraslih v lokalnem okolju. Ves čas si prizadevamo za doseganje dobrih rezultatov pri delu.