Aktualno

Vpis v Osnovno šolo za odrasle 2019/2020

Ljudska univerza Krško vpisuje v 8. in 9. razred Osnovne šole za odrasle.

ZA DOKONČANJE OSNOVNE ŠOLE JE VEDNO PRAVI ČAS!

POGOJI ZA VPIS:

•starost najmanj 15 let;
•izpolnjena osnovnošolska obveznost ;
•končan najmanj 6. razred osnovne šole.
Vpišejo se lahko tudi odrasli, ki so obiskovali OŠ s prilagojenim programom in je niso uspešno končali.

KAJ PRIDOBITE Z VPISOM?
•zaključno spričevalo osnovne šole, ki je enakovredno spričevalu rednih osnovnih šol in je pogoj za nadaljevanje šolanja (za pridobitev poklica po javno veljavnih programih ali shemi nacionalnih poklicnih kvalifikacij) in/ali zaposlitev
•zaupanje vase, potrditev, da zmorete, nove izkušnje in znanja, nova prijateljstva ...

Informativni dan: 11. 9. 2019 od 9 do 17. ure
Rok za prijavo: 18. 9. 2019
Začetek izobraževanj: 2. 10. 2019

Osnovna šola je za udeležence BREZPLAČNA. Informacije in prijave: 07 48 81 160, Ljudski univerzi Krško, Dalmatinova 6, Krško.

Vsi dogodki