Aktualno

Vpis v Osnovno šolo za odrasle 2019/2020

Ljudska univerza Krško vpisuje v 8. in 9. razred Osnovne šole za odrasle.

ZA DOKONČANJE OSNOVNE ŠOLE JE VEDNO PRAVI ČAS!


Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o izobraževanju odraslih ZIO-1 (Uradni list RS, št. 6/2018) Ljudska univerza Krško, Dalmatinova 6, Krško, objavlja razpis za vpis odraslih v javnoveljavni program Osnovna šola za odrasle.

Za 1. polletje, ki traja od 1. oktobra 2019 do 28. februarja 2020, je na voljo 24 vpisnih mest.

Pridružite se nam!

POGOJI ZA VPIS

V program se lahko vpišete, če izpolnjujte enega izmed navedenih pogojev:

  • ste izpolnili osnovnošolsko obveznost po programu OŠ (ste 9 let obiskovali OŠ), vendar osnovne šole niste zaključili;

  • ste izpolnili osnovnošolsko obveznost po programu OŠ s prilagojenim programom (ste 9 let obiskovali OŠ), vendar osnovne šole niste zaključili;

  • ste zaključili prilagojeni izobraževalnim program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom;

  • če niste zaključili osnovnošolskega izobraževanje oziroma izpolnili osnovnošolske obveznosti zaradi izjemnih okoliščin, zaradi katerih je bilo ogroženo vaše življenje ali zdravje;

  • če ste stari vsaj 15 let, a ni mogoče ugotoviti, če ste zaključili osnovnošolsko izobraževanje oziroma izpolnili osnovnošolsko obveznost.

POSTOPEK VPISA

V program osnovne šole za odrasle vpisujemo od 1. septembra 2019 do zapolnitve prostih mest. Vpišete se osebno, v prostorih ljudske univerze na Dalmatinovi 6, vsak dan med 9.00 in 15.00 uro ali izven tega termina po predhodnem dogovoru.

Na vpis prinesite:

  • osebni dokument z EMŠO številko

  • potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti

  • originalno spričevalo zadnjega razreda, ki ste ga uspešno končali, obvestilo o uspehu za razred, ki ste ga obiskovali, a ga niste zaključili

Če ste v letih od obiskovanja OŠ spremenili ime ali priimek, prinesite tudi listino o spremembi imena/priimka ali poročni list.

Z izvajanjem programa bomo predvidoma začeli oktobra 2019.

Kontaktna oseba: Nataša Kršak, telefon: 07 48 81 162.


Informativni dan: 11. 9. 2019 od 9 do 17. ure

Začetek izobraževanj: 2. 10. 2019

Osnovna šola je za udeležence BREZPLAČNA. 

Vsi dogodki