Aktualno

VPIS v osnovno šolo za odrasle

Vpisujemo odrasle v 7., 8. in v 9. razred. Za več informacij pokličite 051 306 113.

Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o izobraževanju odraslih ZIO-1 (Uradni list RS, št. 6/2018), Ljudska univerza Krško, Dalmatinova 6, Krško, objavlja,

JAVNI POZIV ZA VPIS ODRASLIH V JAVNOVELJAVNI PROGRAM

OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE

Za 1. polletje, ki traja od 3. oktobra 2022 do 28. februarja 2023, je na voljo 24 vpisnih mest.

POGOJI ZA VPIS

V program se lahko vpišete, če izpolnjujte enega izmed navedenih pogojev:

  • ste izpolnili osnovnošolsko obveznost po programu OŠ (ste 9 let obiskovali OŠ), vendar osnovne šole niste zaključili;

  • ste izpolnili osnovnošolsko obveznost po programu OŠ s prilagojenim programom (ste 9 let obiskovali OŠ), vendar osnovne šole niste zaključili;

  • ste zaključili prilagojeni izobraževalnim program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom;

  • če niste zaključili osnovnošolskega izobraževanje oziroma izpolnili osnovnošolske obveznosti zaradi izjemnih okoliščin, zaradi katerih je bilo ogroženo vaše življenje ali zdravje;

  • če ste stari vsaj 15 let, a ni mogoče ugotoviti, če ste zaključili osnovnošolsko izobraževanje oziroma izpolnili osnovnošolsko obveznost.

POSTOPEK VPISA

V program osnovne šole za odrasle vpisujemo od 1. septembra 2022 do zapolnitve prostih mest. 

Vpišete se osebno, v prostorih ljudske univerze na Dalmatinovi 6, vsak dan med 9.00 in 15.00 uro ali izven tega termina po predhodnem dogovoru.

Na vpis prinesite:

  • osebni dokument z EMŠO številko

  • potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti

  • originalno spričevalo zadnjega razreda, ki ste ga uspešno končali, obvestilo o uspehu za razred, ki ste ga obiskovali, a ga niste zaključili

Če ste v letih od obiskovanja OŠ spremenili ime ali priimek, prinesite tudi listino o spremembi imena/priimka ali poročni list.

Z izvajanjem programa bomo predvidoma začeli oktobra 2022.

Kontaktna oseba: Nataša Kršak, telefon: 07 48 81 162.


Razpis za vpis OŠ 2022-2023.docx


Vsi dogodki