Aktualno

VABIMO K VPISU V OSNOVNO ŠOLO ZA ODRASLE

Prijave zbiramo do 10. 9. 2018 na Ljudski univerzi Krško, Dalmatinova 6, Krško.

ZA DOKONČANJE OSNOVNE ŠOLE JE VEDNO PRAVI ČAS! KAJ PRIDOBITE Z VPISOM?

•zaključno spričevalo osnovne šole, ki je enakovredno spričevalu rednih osnovnih šol in je pogoj za nadaljevanje šolanja (za pridobitev poklica po javno veljavnih programih ali shemi nacionalnih poklicnih kvalifikacij) in/ali zaposlitev
•zaupanje vase, potrditev, da zmorete, nove izkušnje in znanja, nova prijateljstva ... 

POGOJI ZA VPIS •starost najmanj 15 let •izpolnjena osnovnošolska obveznost •končan najmanj 6. razred osnovne šole
Vpišejo se lahko tudi odrasli, ki so obiskovali OŠ s prilagojenim programom in je niso uspešno končali. 

Osnovna šola je za udeležence BREZPLAČNA. Informacije in prijave: 07 48 81 172, GSM 051 279 633, nuska.colaric@lukrsko.si

Vsi dogodki