Aktualno

Vabilo k sodelovanju v TEDNU VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2019 (TVU 2019) in na PARADI UČENJA 2019 (PU 2019)

Pripravljalni sestanek bo v četrtek, 14. 2. 2019, ob 14.00 na Ljudski univerzi Krško.

Praznik učenja bo letos – štiriindvajsetič – spet združeval generacije, budil vedoželjnost, omogočal izmenjavo znanj, ustvarjalnost in priložnosti za vseživljenjsko učenje. V ta namen Ljudska univerza Krško že tradicionalno prevzema vlogo območnega koordinatorja Tedna vseživljenjskega učenja 2019 (TVU 2019) v Posavju.  

V sredo, 15. 5. 2019, bomo na ploščadi Kulturnega doma Krško organizirali tudi Parado učenja 2019, ki bo potekala pod sloganom »Učenje razgiba življenje«.

V tednu od 10. 5. 2018 do 19. 5. 2019 in tudi izven tega termina (razširjeni termin je do 30. 6. 2019) bodo po vsej državi potekale predstavitvene, izobraževalne, družabne, kulturne in slovesne prireditve, namenjene promociji vseživljenjskega učenja.

Vabimo vas, da tudi vi sodelujete pri soustvarjanju letošnjega TVU v Posavju. Skupne akcije TVU 2019 so naslednje:

•    Parada učenja – Dan učečih se skupnosti (15. maj),

•    Učenje in kultura z roko v roki,

•    Dan starejših (16. maj),

•    Dan za kakovost v izobraževanju odraslih,

•    Ta veseli dan učenja,

•    Vključenost (prireditve, namenjene vključevanju ranljivih ciljnih skupin).

1. V Tednu vseživljenjskega učenja 2019 (TVU 2019) lahko sodelujete na različne načine: s predstavitvami svojih programov, projektov, raziskav, publikacij, zanimivih skupin ali posameznikov; s predavanji, seminarji, učnimi urami, delavnicami, razstavami, projekcijami, omizji, razpravami, svetovanji, dnevi odprtih vrat, testiranji, literarnimi večeri, koncerti, drugimi kulturnimi predstavami, sprejemi, vodenimi ogledi krajev, muzejev, podelitvami priznanj, družabnimi prireditvami, srečanji udeležencev vaših programov, tiskovnimi konferencami, radijskimi in TV oddajami …

Tudi letos bo potekal literarni, likovni in fotografski natečaj na temo »Učenje razgiba življenje«. Na Ljudski univerzi Krško želimo spodbuditi ustvarjalnost pri različnih generacijah, zato vas vabimo, da ustvarite izdelke na razpisano temo natečaja. Več o vsebini natečaja v prilogi.

2. Na Paradi učenja 2019 (PU 2019) lahko sodelujete s stojnico, lahko imate točko kulturnega programa na odru ali pa se odločite za oboje (stojnico in točko kulturnega programa).

V kolikor želite sodelovati v skupni posavski akciji TVU 2019 in/ali na PU 2019, vas prosimo, da oddate svojo prijavo.  Prijava za sodelovanje je obvezna in naj bo izpeljana pravočasno. Načini prijave v letu 2019 so:

•    pisno po pošti – s prijavnico, ki je priložena dopisu (klasična prijava). Izpolnjeno prijavnico pošljete na naslov: Ljudska univerza Krško, Dalmatinova 6, 8270 Krško, s pripisom »za TVU 2019« najkasneje do 18. marca 2019.

•    elektronsko – preko elektronskega naslova: s prijavnico, ki jo boste prejeli tudi na vaš e-naslov. Izpolnjeno prijavnico elektronsko posredujete nazaj Ljudski Univerzi Krško.

•    elektronsko s prijavo v aplikacijo Andragoškega centra Slovenije (internetna prijava). Zbiranje prijav na http://tvu.acs.si/prijava/ poteka od 18. marca 2019 do 30. aprila 2019; kasneje so možne le dopolnitve in popravki. Lanskoletni izvajalci ste prejeli uporabniško ime in geslo vnaprej po pošti (koordinatorji tudi za podizvajalce, če so lani zanje vnašali podatke). Za vse druge je potrebna registracija: na strani http://tvu.acs.si/prijava/, kjer je potrebno izpolniti predvideni obrazec za registracijo oz. vpis ustanove med izvajalce TVU in poslali vam bodo uporabniško ime in geslo.

Prosimo, da nam klasično ali elektronsko prijavnico obvezno pošljete tudi v primeru prijave v aplikacijo Andragoškega centra Slovenije, kajti le tako bomo vašo prireditev lahko uvrstili v koledar prireditev TVU 2019 ali v program PU 2019.

Vse, ki boste sodelovali v TVU 2019 in/ali na PU 2019, vabimo na pripravljalni sestanek, ki bo v četrtek, 14. 2. 2019, ob 14.00 na Ljudski univerzi Krško, Dalmatinova 6, Krško. Na sestanku partnerjev TVU 2019 se bomo pogovorili o načinu sodelovanja, naboru prireditev, skupnih aktivnostih, promociji in drugih pomembnih zadevah (nastop na Paradi učenja).

Dodatne informacije: Nuška Colarič, tel. 07 48 81 172 ali GSM: 051 279 633, e-pošta: nuska.colaric@lukrsko.si .

Več o TVU 2019 si lahko preberete na spletni strani: http://tvu.acs.si/predstavitev/

Priloge:

Prijavnica za TVU 2019.pdf

Prijavnica za PU 2019.pdf

Natečaj TVU 2019.pdf

Vse novice