Aktualno

Vabilo k sodelovanju v TEDNU VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2019 (TVU 2019) in na PARADI UČENJA 2019 (PU 2019)

V tednu od 10. 5. 2018 do 19. 5. 2019 in tudi izven tega termina (do 30. 6. 2019) bodo po vsej državi in tudi v Posavju. potekale aktivnosti namenjene promociji vseživljenjskega učenja.

Praznik učenja bo letos – štiriindvajsetič – spet združeval generacije, budil vedoželjnost, omogočal izmenjavo znanj, ustvarjalnost in priložnosti za vseživljenjsko učenje. V ta namen Ljudska univerza Krško že tradicionalno prevzema vlogo območnega koordinatorja Tedna vseživljenjskega učenja 2019 (TVU 2019) v Posavju. 

Vabimo vas, da tudi vi sodelujete pri soustvarjanju letošnjega TVU v Posavju.

1. V Tednu vseživljenjskega učenja 2019 (TVU 2019) lahko sodelujete na različne načine: s predstavitvami svojih programov, projektov, raziskav, publikacij, zanimivih skupin ali posameznikov; s predavanji, seminarji, učnimi urami, delavnicami, razstavami, projekcijami, omizji, razpravami, svetovanji, dnevi odprtih vrat, testiranji, literarnimi večeri, koncerti, drugimi kulturnimi predstavami, sprejemi, vodenimi ogledi krajev, muzejev, podelitvami priznanj, družabnimi prireditvami, srečanji udeležencev vaših programov, tiskovnimi konferencami, radijskimi in TV oddajami …

Tudi letos bo potekal literarni, likovni in fotografski natečaj na temo »Učenje razgiba življenje«. Na Ljudski univerzi Krško želimo spodbuditi ustvarjalnost pri različnih generacijah, zato vas vabimo, da ustvarite izdelke na razpisano temo natečaja. Več o vsebini natečaja v prilogi.

2. Na Paradi učenja 2019 (PU 2019) lahko sodelujete s stojnico, lahko imate točko kulturnega programa na odru ali pa se odločite za oboje (stojnico in točko kulturnega programa).

V kolikor želite sodelovati v skupni posavski akciji TVU 2019 in/ali na PU 2019, vas prosimo, da oddate svojo prijavo. 

Dodatne informacije: Nuška Colarič, tel. 07 48 81 172 ali GSM: 051 279 633, e-pošta: nuska.colaric@lukrsko.si .

Več o TVU 2019 si lahko preberete na spletni strani: http://tvu.acs.si/predstavitev/

Priloge:

Prijavnica za TVU 2019.pdf

Prijavnica za PU 2019.pdf

Natečaj TVU 2019.pdf

Vse novice