UŽU Most do izobrazbe

USPOSABLJANJE ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST — MOST DO IZOBRAZBE (UŽU MI)

Program je namenjen odraslim osebam, ki želijo nadaljevati šolanje oziroma se še izobražujejo. V okviru programa udeleženci obnovijo in pridobijo znanje, ki jim omogoča lažje obvladovanje učne snovi. Spoznajo različne tehnike učenja, pridobijo nove spretnosti v komunikaciji, iskanju in izbiri informacij ter tako povečajo svojo motiviranost za izobraževanje in uspešen zaključek šolanja.

Ciljna skupina: manj izobraženi odrasli, ki želijo nadaljevati šolanje oz. se že izobražujejo.

Cilji programa: Udeleženci obnovijo in pridobijo znanja, ki jim omogočajo lažje obvladovanje učne snovi, kar povečuje možnosti za uspešen zaključek šolanja.

Vsebina: Most do izobrazbe

Trajanje programa: 120 ur

Izvedba programa: 2 ali 3 krat na teden, 4 ali 5 pedagoških ur na srečanje, zaključek približno v treh mesecih.

INFORMACIJE IN PRIJAVE: Kaja CIZELJ, 051 279 633, kaja.cizelj@lukrsko.si