UŽU Moj korak

USPOSABLJANJE ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST — MOJ KORAK (UŽU MK)

Program je primeren za osebe s posebnimi potrebami oziroma osebe, ki v vsakdanjih življenjskih situacijah potrebujejo pomoč za doseganje večje samostojnosti in socialne vključenosti. V okviru programa udeleženci obnovijo ali pridobijo temeljna znanja in spretnosti za lažje obvladovanje situacij v vsakdanjem življenju in doseganje večje samostojnosti in odgovornosti v življenju.

Ciljna skupina: Odrasli s posebnimi potrebami, ki so zaključili ali prekinili izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

Cilji programa: Udeleženci se vključujejo v družbene dejavnosti, sprejemajo določitve za svoje življenje, postajajo bolj samostojni in samozavestni. Udeleženci lažje obvladujejo vsakdanje situacije, zaradi česar se izboljša kakovost njihovega življenja.

Vsebina: Moj korak

Trajanje programa: 120 ur

Izvedba programa: 2 ali 3 krat na teden, 4 ali 5 pedagoških ur na srečanje, zaključek približno v treh mesecih.

INFORMACIJE IN PRIJAVE: Kaja CIZELJ, 051 279 633, kaja.cizelj@lukrsko.si