UŽU Knjige so zame

USPOSABLJANJE ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST — KNJIGE SO ZAME

V okviru programa se spodbuja razvoj bralne pismenosti odraslih, njihove kulturne inteligence in jezikovnih zmožnosti. Udeležencem se na zanimiv način približajo knjige in njihovo razumevanje, gradi se na osebnostnem razvoju udeležencev ter motiviranosti za izobraževanje in vseživljenjsko učenje. 

Vsebina programa: Spoznavanje splošnih, življenjskih vsebin – izbor, branje in pogovor o zanimivih in aktualnih knjigah..Osvajanje vsebinskih sklopov iz leposlovnih del – izmenjava mnenj o določenih prebranih temah in vsebinah. Več o vsebini: Knjige so zame

Trajanje: 25 ur

Število udeležencev: 8–12 

Izvedba programa: 1 ali 2 krat na teden

INFORMACIJE IN PRIJAVE: Kaja CIZELJ, 051 279 633, kaja.cizelj@lukrsko.si