UŽU Izzivi podeželja

USPOSABLJANJE ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST — IZZIVI PODEŽELJA (UŽU IP)

Ciljna skupina: Program je namenjen prebivalcem podeželja, ki želijo izboljšati svoj ekonomski in socialni položaj ter so motivirani za izvajanje dejavnosti na podeželju. Po zaključku programa imajo udeleženci izoblikovano zamisel ali načrt za izvajanje dejavnosti v lokalnem okolju, razumejo načela trajnostnega razvoja ter znajo prepoznati lastne potenciale ter možnosti podeželskega okolja z vidika (samo)zaposlitve.

Cilji programa: Udeleženci preko pridobivanja temeljnih znanj in spretnosti lažje prepoznavajo in vrednotijo lastne potenciale ter možnosti podeželskega okolja z vidika (samo)zaposlitve.

Vsebina: Izzivi podeželja

Trajanje programa: 120 ur

Izvedba programa: 2 ali 3 krat na teden, 4 ali 5 pedagoških ur na srečanje, zaključek približno v treh mesecih.

INFORMACIJE IN PRIJAVE: Kaja CIZELJ, 051 279 633, kaja.cizelj@lukrsko.si