UŽU Beremo in pišemo skupaj

USPOSABLJANJE ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST — BEREMO IN PIŠEMO SKUPAJ (UŽU BIPS)

Ciljna skupina: manj izobraženi starši otrok v prvem triletju devetletke.

Cilji programa: Razvijanje temeljnih spretnosti na ravni, ki ustreza potrebam staršev v vsakdanjem življenju za pomoč otroku pri opismenjevanju. Starši razširjajo lastno znanje ter uporabljajo nove načine preživljanja časa z otrokom (učenje skozi igro, komunikacija z otrokom, didaktične igre ...), kar poveča uporabo pismenosti in spodbudi njen razvoj v družinskem okolju.

Vsebina: Beremo in pišemo skupaj

Trajanje programa: 50 ur

Število udeležencev: 8–12 staršev in njihovi otroci

Izvedba programa: 1 krat na teden, 3 ali 4 pedagoške ure na srečanje, zaključek približno v treh mesecih.

INFORMACIJE IN PRIJAVE: Kaja CIZELJ, 051 279 633, kaja.cizelj@lukrsko.si