Aktualno

Utrinki študijskih krožkov Ljudske univerze Krško

Študijski krožki so brezplačna splošnoizobraževalna oblika prostovoljnega učenja odraslih, ki poteka po dogovorjenem izobraževalnem načrtu in se zaključi z dogodkom oziroma akcijo.

V študijskem letu 2017/2018 so potekali naslednji: Značilna posavska hrana; Eko krožek; Zaigrajmo šah; Slovenija, moj novi dom; Naše vesolje, zvezde in planeti ter Vrtiček na balkonu. Mentorice študijskih krožkov na Ljudski univerzi Krško so Nataša Kršak, Monika Novšak, Anja Brilej Bohorč in Andreja Bukovinski Juh. V študijskem krožku je poudarek na samoorganizaciji dela in učenja. Člani krožka se učijo iz različnih virov. Med seboj si izmenjujejo znanje in izkušnje. Učijo se drug od drugega. Odgovorni so za doseganje izobraževalnih in akcijskih ciljev, ki si jih postavijo sami. Mentor je odgovoren za vodenje skupine, organizacijo srečanj, za doseganje akcijskega cilja ter za točno in ažurno poročanje financerju. Posebnost delovanja študijskih krožkov  je tudi v njihovi pestrosti različnih vsebin, različnih virov in ciljnih skupin (vključevanju »izključenih«). Učinki so dolgoročni; člani pridobivajo v krožkih poleg novega znanja in veščin, tudi drugačen način dela, socializacijo, vključenost in dejavnost. S tem bogatijo sebe in svoje lokalno okolje.

Na Ljudski univerzi Krško delujejo študijski krožki že od leta 1996, ko so se na Andragoškem centru Slovenije usposobili prvi mentorji. Izvedenih je bilo že več kot 80 študijskih krožkov z več kot tisoč udeleženci. Financiranje je bilo zagotovljeno s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in delno tudi iz sredstev Občine Krško.

Pripravila: Monika Novšak

Vse novice