Aktualno

Usposabljanje za strokovne delavce za delo z mladimi na kariernem področju

V okviru projekta Karierni center Posavje vabimo na brezplačno 40-urno usposabljanje za strokovne delavce, ki delajo z mladimi na področju karierne orientacije.

Image title    Image title

Ljudska univerza Krško je partnerica v projektu Karierni center Posavje, ki ga je vodilna partnerica, Regionalna razvojna agencija Posavje, pridobila z uspešno prijavo na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov, kateri se financira iz sredstevNorveškega finančnega mehanizma 2014– 021 in sredstev slovenske udeležbe, s tem je partnerstvo pridobilo nepovratna sredstva za projekt Vzpostavitev inovativnega podpornega okolja »Karierni center Posavje« v regiji Posavje. 


V sklopu aktivnosti v projektu smo pripravili program usposabljanja za strokovne delavce, ki delajo z mladimi na področju vseživljenjske karierne orientacije, ki bo trajal od 28. februarja do oktobra 2023 v skupnem obsegu 40 pedagoških ur (10 srečanj po 4 pedagoške ure, praviloma enkrat do dvakrat mesečno, ob torkih od 12.00 do 15.00 v prostorih LU Krško). 


Vsebine programa:

Program izobraževanja za mentorje oziroma mladinske delavce - vabilo na usposabljanje.pdf

Rok za prijave: petek, 24. 2. 2023, do 10.00

Prijavite se lahko na spodnjem obrazcu:

https://forms.gle/ttMF5eoH2WUsq4Yu8


DODATNE INFORMACIJE:

Ana Kramperšek, koordinatorica projekta

051 279 636, ana.krampersek@lukrsko.si

Več o projektu:

https://www.lukrsko.si/karierni-center-posavje-2022.html


Vsi dogodki