Aktualno

Učenje za vse življenje

V mesecu septembru in oktobru 2019 vabljeni na motivacijske delavnice, ki bodo potekale v prostorih Ljudske univerze Krško.

Osnovni cilj motivacijskih delavnic Učenje za vse življenje, je ozaveščanje o pomenu učenja v vseh življenjskih obdobjih, še posebej pri starejših odraslih, saj vkjučevanje v vseživljenjsko učenje in izobraževanje pomeni dvig kvalitete življenja, socialno vključevanje in povezovanje, kar prispeva k uresničevanju strategije dolgožive družbe.

Z motivacijskimi delavnicami želimo, da udeleženci na novo odkrijejo igrivo veselje do učenja. Če nam je učenje v veselje, je tudi bolj učinkovito, spodbujajoče in se splača tako poklicno kot zasebno. Pripomore, da dosežemo osebne življenjske cilje, da dodatno razvijamo osebnostna področja in da smo uspešni.

V motivacijskih delavnicah bodo udeleženci spoznali, da je učenje lahko prijetna, navdušujoča in vključujoča aktivnost.

Spoznali bodo naslednje vsebine:

- MOTIVACIJA,

- UČENJE Z VSEMI ČUTI,

- STRATEGIJE IN TEHNIKE UČENJA ter

- PREDSTAVITEV IZOBRAŽEVALNIH MOŽNOSTI IN PRILOŽNOSTI.

Prijave na motivacijske delavnice zbiramo do 25. 9. 2019 na telefonski številki 051 279 633 ali 07 48 81 172 ter na e-naslovu nuska.colaric@lukrsko.si.

Vse novice