Aktualno

Udeležba na mobilnosti »Učenje v naravi za odrasle«

Med 6. in 13. marcem 2022 se je Nataša Kršak udeležila mobilnosti na Tenerifu, kjer je spoznavala metode učenja v naravi za odrasle. Gostila jih je organizacija EDOPLUS.

Med 6. in 13. marcem 2022 se je Nataša Kršak udeležila mobilnosti na Tenerifu, kjer je spoznavala metode učenja v naravi za odrasle. Gostila jih je organizacija EDOPLUS.

Namen in cilji mobilnosti:

Namen: spoznati metode in pristope za učenje odraslih v naravi.

Cilji:

 • krepiti pristope in metode za učenje odraslih v naravi;

 • spoznati izkustveno učenje, povezovanje z naravo;

 • spoznati kako v naravi  izvesti vaje za sprostitev, prakticirati  čuječnost v naravi za lažje premagovanje stresnih situacij;

 • spoznati metodo igrifikacije, ki je učinkovita za pomnjenje, zabavna in  močno motivira udeležence;

 • spoznati permakulturo kot  terapevtsko metodo za delo z  različnimi ranljivimi skupinami- z motnjami v duševnem razvoju, vključevanje v družbo in destigmatizacija;

 • pripraviti nove programe za učenje odraslih v naravi;

 • opremiti strokovne delavce s potrebnimi veščinami, znanjem za izvajanje aktivnosti v naravi.

Na mobilnosti so spoznali:

 • pristope k trajnostnemu izobraževanju odraslih ;

 • Igrifikacija – Game Based Learning - učenje na podlagi iger in drugih tehnik izobraževanja na prostem;

 • Metode učenja v naravi;

 • Obiskali smo SOS Children Village in permakulturno učno kmetijo;

 • Spoznali interpretacijo dediščine in tehnike izobraževanja na prostem;

 • Spoznavanje naravne in kulturne dediščine v naravnem parku – El Tide.

 • Image title

Vse novice