Aktualno

ŠTUDIJSKI KROŽKI

Ljudska univerza Krško izobražuje odrasle v različnih izobraževalnih programih že več kot 60 let. Od leta 1996, torej že 25 let, izvaja tudi študijske krožke (ŠK) po modelu Andragoškega centra Slovenije. Do sedaj jih je bilo izvedenih že več kot 100. Vsako leto je razpisanih 5 do 6 različnih študijskih krožkov, ki omogočajo brezplačno učenje pod vodstvom izkušenih mentoric. V skupini se dogovorijo za izobraževalne in akcijske cilje ter izberejo animatorja. Ta skrbi za obveščanje in povezovanje članov. Študijski krožki opravijo 25 do 30 učnih ur in se srečujejo 1 krat tedensko po dogovoru v popoldanskem času. Predstavijo se na vsakoletnem Festivalu ŠK in skupin v Tednu vseživljenjskega učenja. Na Ljudski univerzi Krško trenutno potekajo 4 študijski krožki: Naučimo se slovensko, Trening sočutnega starševstva, Mozaik in Reuse – naredimo iz starega novo. Za razpisane ŠK Od semena do semena, Kulturna dediščina in Stare jedi Posavja ni bilo dovolj prijav, zato smo jih nadomestili z novimi vsebinami. V marcu načrtujemo še eno izvedbo študijskega krožka na temo kaligrafske pisave. Izvedba študijskih krožkov je sofinancirana iz proračuna Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Občine Krško.

Foto- arhiv LU Krško

Image title


Vse novice