Aktualno

Tudi odrasli se izobražujejo na daljavo

Večino izobraževanj poteka preko spletnih orodij.

Tudi odrasli se izobražujejo na daljavo (objava)

Ljudska univerza Krško je javni zavod, ki izobražuje odrasle vseh starosti. Njeno poslanstvo je razvijanje in širjenje kulture vseživljenjskega učenja v lokalnem okolju in širši regiji, kar pomeni, da čim širšemu krogu prebivalcev omogoča kakovostno izobraževanje oziroma vseživljenjsko učenje. Za lažjo izbiro ustreznega izobraževalnega programa, odraslim nudijo informacije, svetovanje in podporo za izobraževanje. V izobraževalni ponudbi Ljudske univerze Krško najdete javno veljavne izobraževalne programe za odrasle, študijske krožke, univerzo za tretje življenjsko obdobje, jezikovne in računalniške tečaje, različne delavnice in projekte, ki so financirani s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Evropskega socialnega sklada ter Občine Krško. Zaradi epidemije COVID -19 je Ljudska univerza Krško večino izobraževalnih programov za odrasle že jeseni 2020 preselila na splet. Zaposlene so vzpostavljale stike z udeleženci preko telefona, elektronske pošte in preko spletnih aplikacij. Številnim posameznikom so pomagali do znanja uporabe računalnika in pametnega telefona za učenje na daljavo. Kljub prikrajšanosti za osebna srečanja in stike ter pridobivanje znanj v prostorih Ljudske univerze Krško, so uspešno vzpostavili možnosti in priložnosti za učenje odraslih na daljavo. Izvedli so tri študijske krožke - o starševstvu, študijski krožek učenja slovenščine za tujce ter študijski krožek o visoki gredi, starejši so se učili o zgodovini Slovencev od Karantanije do danes, o umetnostni zgodovini 19. in 20. stoletja, virtualno so spoznavali kraje v naši okolici in se učili slikanja s pasteli. Ob četrtkih so bila na programu redna javna predavanja, ki se jih je udeleževalo zelo veliko ljudi. Tudi svetovanje za izobraževanje je potekalo na daljavo s pomočjo spletnih orodij. 

Večgeneracijski center Posavje izvaja številne brezplačne aktivnosti in jih redno objavlja v koledarju na spletni strani https://www.vgc-posavje.si/koledar-aktivnosti.html in na Facebook strani https://www.facebook.com/vgcposavje.si 

Razpisane krožke, tečaje, delavnice in tedenska predavanja Ljudske univerze Krško lahko najdete na povezavi https://www.lukrsko.si/ in na Facebook strani https://www.facebook.com/lukrsko 

Vabijo vse odrasle, ki bi se želeli vključiti v vseživljenjsko učenje in se izobraževati, da jih pokličete na številko 051 279 635 (Tanja) in 051 279 636 (Ana). Veseli vas bodo. 

Vir: LU KrškoImage title

Image title

Image title


Vse novice