Trajnostni razvoj

Spoznavanje ptic, opazovalnica

VSEBINA: Na delavnici boste s strokovnjakom ob fotografijah, posnetkih in v naravi spoznavali ptice in njihovo oglašanje. Usmerili se bomo na ptice, ki jih vidimo in slišimo na vrtovih, travnikih, sadovnjakih in v gozdovih.

Trajanje: 4 ure

Število udeležencev: 12

Cena: brezplačno

Informacije:Kaja CIZELJ, 051 279 633, kaja.cizelj@lukrsko.si
Spoznavanje dreves v gozdu in v sadovnjaku

VSEBINA: Delavnica je namenjena vsem, ki bi se radi bolj spoznali s posameznimi vrstami dreves v gozdu in v sadovnjaku. V slovenskih gozdovih največkrat vidimo bukev, hrast in kostanj. Poleg naštetih najdemo v gozdu še vrsto drugih.

V sadovnjaku bomo spoznavali različne vrste jablan, hrušk, sliv in drugih dreves.

Trajanje: 4 ure

Število udeležencev: 12

Cena: brezplačno

Informacije: Kaja CIZELJ, 051 279 633, kaja.cizelj@lukrsko.siZdravilna zelišča

VSEBINA: Na travnikih, v gozdovih in ob vodah rastejo dragocene zdravilne rastline. Sposobnost, da jih najdete, prepoznate in uporabljate, je del tradicionalnega in preverjenega ljudskega zdravilstva. Na delavnicah boste spoznavali zdravilne rastline ter njihovo varno in pravilno uporabo za vsakodnevne težave.

Trajanje: 4 ure

Število udeležencev: 12

Cena: glej cenik

Informacije: Kaja CIZELJ, 051 279 633, kaja.cizelj@lukrsko.si


Ravnanje z odpadki

VSEBINA: Na delavnici bomo predstavili način ločevanja odpadkov v gospodinjstvih.

Nekateri odpadki - kot so odpadna embalaža, odpadna električna in elektronska oprema, odpadne baterije in akumulatorji ter izrabljene gume so izdelani iz kakovostnih surovin, ki jih lahko s predelavo pripravimo za ponovno uporabo. Tako prihranimo naravne vire surovin, v večini primerov pa je predelava tudi manj energetsko potratna kot pridobivanje primarne surovine, zato s predelavo in reciklažo prihranimo tudi energijo. Z ločenim zbiranjem in reciklažo ter s predelavo odpadkov precej zmanjšamo delež odpadkov, ki končajo na deponiji. Tako se podaljša življenjska doba deponij, pa tudi manj obremenjujemo okolje.

Vsak posameznik je odgovoren, da prispeva z ločevanjem odpadkov k ohranjanju narave in okolja.

Trajanje: 4 ure

Število udeležencev: 12

Cena: brezplačno

Informacije:Kaja CIZELJ, 051 279 633, kaja.cizelj@lukrsko.siIzkoristimo energijo sonca

VSEBINA: Sonce nam daje svetlobo in toploto in v naša srca prinese veliko veselja in pozitivne energije. In prav zato, ker ima tako izjemne sposobnosti segrevanja in ker je tako močno, je pravzaprav tudi najbolj ekološki način za segrevanje in ogrevanje ter celo proizvajanje elektrike. Sonce je večni vir obnovljive energije. Na delavnici bo predstavljeno delovanje sončne elektrarne.

Trajanje: 4 ure

Število udeležencev: 12

Cena: brezplačno

Informacije: Kaja CIZELJ, 051 279 633, kaja.cizelj@lukrsko.siVsakodnevno varčevanje z energijo, vodo, materiali

Vsebina: Za naravo in zdravo okolje skrbimo tudi tako, da varčujemo z energijo, vodo in z materiali. Na delavnici bo predstavljeno, kaj in kako lahko prihranimo v domačem gospodinjstvu z vsakodnevnim ravnanjem, da se bodo zneski na položnicah zmanjšali.

Trajanje: 4 ure

Število udeležencev: 12

Cena: brezplačno

Informacije: Kaja CIZELJ, 051 279 633, kaja.cizelj@lukrsko.si