Aktualno

Tedni vseživljenjskega učenja 2021 in Parada učenja 2021

Že 26. leto smo regijski koordinator TVU, organizirali bomo tudi Parado učenja 2021 in razpisujemo literarni-likovni-fotografski natečaj.

Image title

Ljudska univerza Krško je bila tudi letos izbrana za regijskega koordinatorja ob Tednih vseživljenjskega učenja (TVU) 2021, ki bodo potekali od 6. 9. do 10. 10. 2021. Skupaj s partnerji bomo organizirali različne brezplačne prireditve v živo, na daljavo preko različnih aplikacij, v učilnicah, v naravi in tako širili vseživljenjsko učenje, saj »učenje je življenje«. Vabljeni vsi, da skupaj z nami soustvarjate zgodbo vseživljenjskega učenja tudi v letu 2021 ter prijavite lastno prireditev (prijavnica je v prilogi), sodelujete na prireditvah ali na osrednji prireditvi, Paradi učenja 2021, ali pa zgolj spremljate naše prireditve.

Tudi letos bo potekal literarni, likovni in fotografski natečaj na temo »Učenje je življenje – naj krepi in radosti!«. Na Ljudski univerzi Krško želimo spodbuditi ustvarjalnost pri različnih generacijah, zato vas vabimo, da ustvarite izdelke na razpisano temo natečaja. Več o vsebini natečaja v prilogi.

Image title

Parada učenja (PU) 2021 bo v sredo, 15. 9. 2021, na ploščadi pred Kulturnim domom Krško, in sicer od 9. do 12. ure, kjer bo odrsko dogajanje, stojnice in razstave, od 14. do 18. ure bodo potekale spremljajoče aktivnosti v Krškem, Vrbini, Brežicah in Sevnici, parado bomo zaključili ob 19. uri s strokovnim dogodkom, in sicer spletnim predavanjem dr. Danijele Brečko. Prijavnica za Parado učenja je v prilogi.


Letošnja krovna tema TVU je Učenje je življenje – naj krepi in radosti! Promocijsko gradivo bo značilno modro barvo letos preobleklo v oranžno.

TVU potekajo letos že 26. leto, Andragoški center Slovenije (ACS) ohranja prepoznavnost s skupnimi temami/akcijami:

Učenje je življenje – naj krepi in radosti!

Beremo skupaj – za znanje in zabavo!

Samooskrba in gastronomija

Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje

Digitalna preobrazba družbe

Kulturna dediščina – spoznajmo, varujmo in ohranimo!

Trajnostni razvoj – lokalno in globalno!

Vključenost, izzivi večkulturnosti in dejavno državljanstvo

Voda za vse – globalni pomen vode

Skupne akcije/teme gostujočih mrež/projektov:

Dan za kakovost

Dnevi svetovanja za znanje

Spoznaj spretnosti – zaglej nove priložnosti!


Vabljeni k soustvarjanju Tednov vseživljenjskega učenja 2021 in Parade učenja 2021 v Posavju!

Informacije o TVU:

Tanja Cizl; 051 279 635, tanja.cizl@lukrsko.si


Informacije o Paradi učenja in literarnem natečaju:

Ana Kramperšek; 051 279 636, ana.krampersek@lukrsko.si


PRIJAVA DEJAVNOSTI TVU 2021.doc

Sodelovanje na paradi 2021.docx

Natečaj TVU 2021.docx


Vsi dogodki