Aktualno

TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2020

TVU 2020 je prestavljen na jesen. Potekal bo od 4. septembra do 9. oktobra 2020.

Ljudska univerza Krško je koordinatorica dogodkov TVU za Posavje. Vabimo organizacije, javne zavode in društva k soustvarjanju dogodkov v jubilejnem TVU. 

Teme/skupne akcije TVU 2020: 

• Digitalna preobrazba družbe; 

• Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje; 

• Migracije in izzivi večkulturnosti; 

• Trajnostni razvoj – lokalno in globalno! 

• Učim se, torej sem! 

• Dan za kakovost;

• Beremo skupaj – za znanje in zabavo;

• Kulturna dediščina – spoznajmo, varujmo, ohranimo! 

Predlagane teme niso zavezujoče. Ljudska univerza Krško bo s skupnim koledarjem vseh prireditev poskrbela za promocijo Tednov vseživljenjskega učenja v Posavju 2020.

Vabilo LUK Tedni vseživljenjskega učenja 2020.pdf

Obrazec za prijavo  PRIJAVA DEJAVNOSTI TVU 2020 -2.doc

Več o tem najdete na spletni strani https://tvu25.acs.si/

Vse novice