Aktualno

TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2020

Vabilo k soustvarjanju dogodkov TVU v septembru in oktobru 2020.

Ljudska univerzas Krško je koordinatorica dogodkov v nacionalni promociji vseživljenjskega učenja z imenom Tedni vseživljenjskega učenja. Letos je jubilejno leto, saj TVU praznuje 25 let. Letos je bil TVU prestavljen na jesen zaradi epidemije korona virusa. Potekal bo  od 4. 9. do 9.10. 2020 po vsej Sloveniji. Teme/skupne akcije TVU 2020: 

  •  Digitalna preobrazba družbe; 

  •  Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje; 

  •  Migracije in izzivi večkulturnosti;

  •  Trajnostni razvoj – lokalno in globalno! 

  •  Učim se, torej sem! 

  •  Dan za kakovost; 

  • Beremo skupaj – za znanje in zabavo; 

  • Kulturna dediščina – spoznajmo, varujmo, ohranimo! 

K sodelovanju vabimo javne zavode, društva v javnem interesu in druge zainteresirane organizacije. Prijavo vaših dogodkov nam sporočite najkasneje do 17. 8. 2020. 

Vabilo TVU 2020.pdf

PRIJAVA DEJAVNOSTI TVU 2020.doc

Več o TVU https://tvu25.acs.si/

Vsi dogodki