Aktualno

Svetovanje, kot celostna podpora zaposlenim v izobraževanju

Ljudska univerza Krško je v četrtek, 17. 3. 2022, organizirala zaključno konferenco projekta Svetovanje za zaposlene v Posavju 2016-2022, z naslovom Zaposleni v Posavju in kompetence prihodnosti.

Svetovanje, kot celostna podpora zaposlenim v izobraževanju

Ljudska univerza Krško je v četrtek, 17. 3. 2022, organizirala zaključno konferenco projekta  Svetovanje za zaposlene v Posavju 2016-2022, z naslovom Zaposleni v Posavju in kompetence prihodnosti. Projekt je bil financiran s strani EU in proračuna RS. V času trajanja projekta so nudili brezplačno svetovanje zaposlenim v podjetjih, ki so potrebovali dodatna usposabljanja, kvalifikacije in prekvalifikacije zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu. Skupno so na Ljudski univerzi Krško svetovali 954 različnim svetovancem, katerim so nudili celostno podporo pri njihovem izobraževanju. Močno se je okrepilo tudi sodelovanje s posavskimi podjetji, ki so svoje zaposlene vključevali v številne programe Ljudske univerze Krško.

Na zaključni konferenci so se zbrali predstavniki Ljudske univerze Krško, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Mestne občine Krško, Andragoškega centra Slovenije, GZS Posavske gospodarske zbornice Krško, Območne obrtno-podjetniške zbornice Krško ter Društva kadrovskih delavcev Posavje. Namen konference je bil predstaviti rezultate projekta, značilnosti svetovanja zaposlenim v Posavju ter izpostaviti kompetence prihodnosti. V uvodnem delu so navzoče pozdravili Nataša Kršak, direktorica Ljudske univerze Krško,  Teja Dolgan, vodja sektorja za izobraževanje odraslih, iz Ministrstva za izobraževanje znanost in šport ter Ana Somrak, podžupanja Mestne občine Krško.

Rezultate projekta Svetovanje za zaposlene v Posavju 2016-2022 je predstavila Ana Kramperšek, svetovalka na Ljudski univerzi Krško. V svetovanje se je od leta 2016 vključilo 954 svetovancev, od tega 60 % žensk in 40 % moških. Večina svetovancev, kar 50 % jih je bilo starih od 30 do 44 let. Zaposleni so se največ vključevali v programe za pridobitev splošnih in poklicnih kompetenc, za pridobivanje različnih certifikatov, dvig izobrazbene ravni in vključitev v postopke za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij. V projektu je LU Krško sodelovala s številnimi posavskimi podjetji, med njimi tudi s Termami Čatež d. d., za katere so svetovalci Ljudske univerze Krško za zaposlene izvedli postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenih znanj, pripravo portfolija ter vrednotenje kompetence kulturna zavest in izražanje za zaposlene v turizmu. V nadaljevanju so bile na konferenci predstavljene kompetence prihodnosti: reševanje konfliktov, kritično razmišljanje, ustvarjalno razmišljanje, upravljanje z ljudmi, organizacijske sposobnosti, čustvena inteligenca, etična presoja in odločanje, sposobnost osredotočiti se na stranke, pogajalske spretnosti in kognitivna fleksibilnost. Kot pomembno kompetenco prihodnosti v Posavju so na konferenci prepoznali kompetenco podjetnosti, ki bi jo bilo potrebno razvijati že v osnovnih šolah.

Svetovanje za zaposlene bodo na Ljudski univerzi Krško nadaljevali. Od leta 2021 je svetovanje za izobraževanje del javne službe, financirane iz proračuna RS. Vsi odrasli, ki bodo pred, med in po izobraževanju potrebovali svetovalno podporo bodo le-to lahko pridobili na LU Krško, pri štirih strokovno usposobljenih svetovalkah za izobraževanje odraslih.

Videoposnetke iz konference si lahko ogledate na našem Youtube kanalu.

Vse novice