Aktualno

Sprememba urnika naprednega tečaja v sklopu projekta Skupaj v digitalni svet

Sprememba urnika naprednega tečaja v sklopu projekta Skupaj v digitalni svet

Obveščamo vas, da je prišlo do spremembe urnika naprednega tečaja v sklopu projekta Skupaj v digitalni svet, ki bi se moral pričeti v ponedeljek, 11. 12., ob 16. uri in nadaljevati v torek, 12. 12., ob 16. uri. Tečaj bo v celoti potekal v torek, 12. 12., s pričetkom ob 10. uri.


Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 16, Spodbujanje odprave posledic krize pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva v okviru REACT-EU ESS.

Vsi dogodki