Splošno in neformalno izobraževanje odraslih

Projekt je zaključen.

V letu 2011 smo bili na Javnem razpisu za programe splošnega in neformalnega izobraževanja odraslih od 2012 do 2014 izbrani za izvedbo naslednjih izobraževalnih programov:

  • Govorim slovensko ( 4 skupine)

  • Spoznajmo-slišimo se

  • O materinstvu

  • Sožitje generacij

  • Umetnostna zgodovina ( 2 skupini)

  • Z angleščino na potovanje (3 skupine)

  • Znam nemško

  • Sem Rom-govorim slovensko.

Navedene programe smo izvajali v letih 2012, 2013 in 2014 za izbrane ciljne skupine.

Za udeležence so bili 50 urni programi brezplačni. Financirani so bili iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in iz Evropskega socialnega sklada.

Operacijo je delno financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju od 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.