Socialni oskrbovalec/oskrbovalka na domu

Program je namenjen tistim, ki bi se želeli usposobiti za izvajanje socialno varstvene pomoči na domu. Usposabljanje je obvezno za pridobitev certifikata NPK.

Vpisni pogoji so:

 • starost najmanj 21 let,

 • končana najmanj osnovna šola,

 • opravljen verificiran program usposabljanja v socialnem varstvu s področja socialne oskrbe,

 • vsaj 5 let izkušenj na področju dela z ljudmi ali vsaj eno leto delovnih izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidih odraslih oseb s posebnimi potrebami  (tudi neformalne izkušnje).

Trajanje usposabljanja: 150 ur (teoretični del 75 ur, praktični del 75 ur).

Vsebina usposabljanja:

 • socialno oskrbovanje na domu,

 • delo z uporabniškimi skupinami,

 • organizacija dela,

 • socialno varstvo,

 • komunikacija in poklicna etika,

 • zagotavljanje kvalitete dela v socialni oskrbi,

 • osebna oskrba,

 • gospodinjska pomoč,

 • ravnanje s pripomočki,

 • prva pomoč,

 • praktično delo – obsega 75 ur (delo na terenu s socialno oskrbovalko na domu ter delo z oskrbovanci v Domu upokojencev).

Samostojno delo udeležencev: priprava osebne mape oz. portfolija.

Usposabljanje poteka na Ljudski univerzi Krško, v Domu upokojencev Brežice in Sevnica ter na Centru za socialno delo Krško.

Preverjanje in potrjevanje znanja NPK (izpit) se opravlja pri pooblaščenih organizacijah.

Izpit lahko opravljajo kandidati, ki imajo:

 • izpolnjene vpisne pogoje za program usposabljanja;

 • potrjeno zbirno mapo (portfolijo).

Na Ljudski univerzi Krško deluje tudi Svetovalno središče Posavje, ki nudi kandidatom informiranje, svetovanje in strokovno pomoč pri izobraževanju ter pripravi osebne zbirne mape.

Brezposelne lahko v usposabljanje napoti Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Sevnica. V tem primeru je usposabljanje zanje brezplačno

Program bo izveden v primeru 12 prijav.

INFORMACIJE: Nataša Kršak, 051 306 113, natasa.krsak@lukrsko.si ali Ana Kramperšek, svetovalka NPK, 051 279 636, ana.krampersek@lukrsko.si.