Aktualno

VPIS V OŠ za odrasle

Vpisujemo v program osnovne šole za odrasle.

Morda so vam življenjske okoliščine preprečile, da bi dokončali osnovno šolo. Še vedno imate priložnost. Ljudska univerza Krško vpisuje v 7., 8. in 9. razred Osnovne šole za odrasle. Metode in oblike dela so prilagojene odraslim. Spričevalo o končani osnovni šoli je enakovredno spričevalu rednih osnovnih šol.

Kraj izvajanja: Ljudska univerza Krško, Dalmatinova ulica 6, Krško. 

Trajanje: Vpisujemo v 7., 8. in 9. razred. Izobraževanje je organizirano tako, da v enem šolskem letu opravite en razred, s samostojnim delom lahko tudi več. 

Pogoji za vključitev: Osnovna šola za odrasle in mladostnike je namenjena vsem, ki iz različnih vzrokov niso končali redne osnovne šole. Vpiše se lahko vsak, ki ima vsaj 15 let in je izpolnil osnovnošolsko obveznost, vendar ni uspešno končal osnovnošolskega izobraževanja. Vpišejo se lahko tudi odrasli, ki so končali osnovno šolo s prilagojenim programom. 

V osnovno šolo za odrasle se vpišete s prijavo na razpis za vpis.

Vpisni obrazec 2020-2021.pdf

Predmetnik OŠ odrasli MIZŠ.pdf

 Javni poziv za vpis odraslih v osnovno šolo za odrasle.pdf

Cena: Šolanje je za udeležence brezplačno, ker ga financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Informativni dan: 9.09.2020, od 9.00 do 17.00

Rok za prijavo: 16. 09. 2020

Pričetek izobraževanja: 5. 10. 2020

Za vpis potrebujete: 

  •  spričevalo zadnjega končanega razreda; 

  •  obvestilo o uspehu v zadnjem obiskovanem razredu; 

  •  potrdilo o opravljeni osnovnošolski obveznosti (mlajši od 16 let); 

  •  osebni dokument.

Informacije in prijave: Anja Brilej, Bohorč, Telefon: 051 279 633, 

E naslov: anja.brilej@lukrsko.si; info@lukrsko.si

Vsi dogodki