Računalniški tečaji – 50 ur

1.1 Začetni - Računalniška pismenost za odrasle – Uporaba računalnika za začetnike (60 ur). 

1.2 Nadaljevalni - Računalniška in digitalna pismenost – Nadgradnja osnovnega računalniškega znanja. 

1.3 Jaz, računalnik in denar – Excel, spletno nakupovanje in plačevanje. 

1.4 Excel – znanje za večjo uspešnost – Vse o uporabi in delu z Excelom. 

1.5 Poveži se preko spleta – Internet, socialna omrežja in sodobne informacijsko komunikacijske naprave. 

1.6 Spletno učenje tujega jezika – Učenje tujega jezika s pomočjo računalnika, spleta in aplikacij. 

1.7 Sodobno podeželje – Sodobne internetne poti, spletno trženje, spletna prodaja in razpisi. Brezplačni izobraževalni programi so namenjeni podjetjem in prednostno zaposlenim, ki imajo dokončano največ srednjo poklicno izobrazbo in so starejši od 45 let. Nekateri programi se bodo izvajali v sodelovanju z Ekonomsko in trgovsko šolo Brežice ter Izobraževalnim centrom Prah, d. o. o. Vsebina posameznih programov se lahko delno prilagodi potrebam podjetja in udeležencev. Programi bodo potekali v tečajni obliki praviloma dva- do trikrat tedensko oziroma po dogovoru z udeleženci. 

Udeleženci, ki bodo uspešno zaključili izobraževanje, prejmejo potrdilo o usposabljanju in prilogo s popisom kompetenc po programu. Udeleženci javnoveljavnih programov prejmejo po uspešno zaključenem programu javnoveljavno listino. 

Izkoristite priložnost brezplačnega izobraževanja za zaposlene ter se nam pridružite. Vabljeni k vpisu! 

Za vse informacije nas lahko kontaktirate na telefonski številki 07 48 81 171, 051 279 630 ali po e-pošti ana.krampersek@lukrsko.si

"Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje."